DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Priemonės

Pasiūlyti savo priemonę

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtino Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą. Naujos redakcijos aprašas nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo tvarką.

Norėdami pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę atsiųskite prašymą su deklaracija el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą su nuorodomis į metodinę medžiagą rasite čia.

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika pateikiama čia.

Apie neveikiančią ar netinkamą priemonę praneškite el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Parsisiųsti sąrašą:

Word Excel

Gravitational Lensing Model

Kompiuterinė programa fotono judėjimo trajektorijos vaizdinimui.

Dark Matter Simulator

Simuliacija ryšiui tarp tamsios medžiagos kiekio ir žvaigždžių greičio nustatyti.

Black Body

Simuliacija žvaigždžių (kūnų) temperatūrai nustatyti pagal spinduliuojamą bangų ilgį.

Planck's law

Simuliacija žvaigždžių (kūnų) temperatūrai nustatyti pagal spinduliuojamą bangų ilgį.

Solar System Scope

Simuliacija Saulės sistemos vaizdinimui, jos kūnų tarpusavio išsidėstymo įvairiu laiku stebėjimui.  

Astronomy Simulation

Simuliacijų, kurias galima naudoti įvairių astronomijos reiškinių imitavimui ir nagrinėjimui, katalogas.

Stellarium Astronomy Software

Virtualus planetariumas – nemokama atvirojo kodo programa, kuria galima atsisiųsti į kompiuterį. Galima stebėti tikrovišką dangų 3D...