DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d.

Neformalusis vaikų švietimas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: Neakivaizdinių sesijų laikas: I sesija – 2018 10 12- 2018 10 14; II sesija – 2018 10 28- 2018 11 04; III sesija – 2018 11 23- 2018 11 24.
place
Vieta: Vilniaus Licėjus, Širvintų g. 82, Vilnius
person_pin
Mokytojai: Dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, Justas Ingelevičius, Ieva Marija Dautartaitė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

DIY BIOLABORATORIJA

Programos tikslas yra inovatyviai ir įdomiai pristatyti technologijų galimybes mokiniams, pasigaminant patiems paprastus BioLaboratorijos instrumentus arba prietaisus ir juos testuojant bei vykdant tyrimus, eksperimentus ir kitas tiriamąsias veiklas. Tokiu būdu, dalyvaujantys moksleiviai įgys žinių, praktinės patirties bei ugdys įgūdžius, atitinkančius XXI a. poreikius. ir kompetencijas.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, doc. dr. Justinas Gargasas, dr. Algimantas Rotmanas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

IŠMANUSIS ŠILTNAMIS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „IŠMANUSIS ŠILTNAMIS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su inovacijų kūrimo principais išmaniųjų statinių ir įtaisų kūrimo ir naudojimo srityje ir joje suteikti pradinius praktinio darbo įgūdžius, konstruojant ir bandant originalios konstrukcijos išmaniojo mini šiltnamio prototipą. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo mini šiltnamio koncepcijos kūrimo, projektavimo ir gamybos iki jo valdymo sistemos programavimo, eksploatacinių bandymų ir verslo plano parengimo, taip pat ir darbo rezultatų pristatymą.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir agroinovacijų sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.gruodžio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Lukas Kaminskis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

TURING TALENTS

Ar pamokose tavo mintis sukasi apie vizijas, kaip turi atrodyti ateitis? Gal esi bandęs programuoti
ir ši patirtis užstrigo giliai atmintyje? Nori dar mokykloje būdamas pabandyti programuotojo
darbo kėdę? Ši programa yra sutverta, būtent, tiems, kurie nori išmokti daugiau negu yra mokama
mokykloje!
Mes sukūrėme šią programą moksleiviams, kurie apie Fortnite ar kompiuterius išmano daugiau
nei bendraamžiai. Šios ištestinės stovyklos metu 8-10 klasių moksleiviai turės progą susipažinti
su programavimo pagrindais, kuriant internetinius puslapius bei gilinantis į platųjį internetą iš
technologinės perspektyvos.
Visos užduotis pagrįstos praktiniais užsiėmimais ir filosofija, kad po šios programos moksleiviai
išmokti "kaip mokytis" ir galėtų toliau tęsti savo ekspertizę IT srityje.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Kauno Santaros gimnazija: Baltų pr. 51, Kaunas
person_pin
Mokytojai: Dovilė Gaižauskienė
person_pin
Savivaldybė: Kauno m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

PERFORMATYVUS DIZAINAS

Ugdant jaunų žmonių kūrybingumą svarbi yra metodų įvairovė, gebėjimas kritiškai vertinti

aplinką. Ugdymas menu ar dizainu, į kurį orientuota ši programa, yra  vienas efektyviausių būdų asmenybės kūrybiškumui atsiskleisti.

 

Ši programa - tai skirtingų taikomųjų kūrybinių kompetencijų suteikianti neformalaus ugdymo

programa. Ją sėkmingai baigę moksleiviai įgis platų supratimą apie dizaino sritį, dizaino procesą,

suvoks dizaino - taikomosios meno srities - įrankių svarbą ir potencialą įvairiuose šiuolaikiniuose

procesuose, supras, kad mąstymo ir vaizduotės sandūroje sugeneruojamos kūrybinės idėjos,

koncepcijos, nestandartiniai sprendimai dizaino dėka realizuojamos kaip realių problemų

sprendimai.

 

Programa sudaryta iš keturių kertinių temų: 1) dizainas, kaip mūsų aplinka; 2) dizainas kaip

gamyba, 3) dizainas ir žmogus, 4) dizainas kaip pasakojimas. Šių temų supratimas atskleidžia dizaino esmę, suformuoja kūrybiškumo, analitinio ir kritinio mąstymo gebėjimus, papildo dalyvių gebėjimus įvairiais dizaino įrankiais. Ši programa - tai apčiuopiamų, įvairiais pojūčiais patiriamų situacijų laboratorija. Gebėjimas analizuoti aplinką ir išnaudoti joje esančius objektus inspiracijai, analizei, pasakojimams yra labai aktualus šiuolaikiniam jaunimui.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 sesija derinama su mokymo programos dalyviais
place
Vieta: Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, Vilniaus r. Nemenčinės gimnazija, Ežero g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.
person_pin
Mokytojai: Dr. Auksė Petruškevičiūtė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

SOCIALINIAI INOVATORIAI

Gyvenant sparčių socialinių pokyčių visuomenėje mus supanti aplinka reikalauja  naujų  idėjų ir naujų problemų sprendimo būdų, veiklos modelių, kurie prisidėtų prie socialinių iššūkių sprendimo, aktyvaus dalyvavimo keičiant mus supančią aplinką, auginant žmonių atsakomybę už savo paties ir kitų sprendimus. Todėl kiekvienam  jaunam žmogui  svarbu turėti aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime gebėjimus, analitinius aplinkos įvertinimo gebėjimus, galinčius identifikuoti jautriausias visuomenės problemas, būti pilietiškais ir socialiai atsakingais, kritiškai ir kūrybiškai mąstančiais, gebančiais bendradarbiauti priimant sprendimus.

 

Ši programa skirta visiems 8 – 10 klasių mokiniams, socialiai orientuotiems ir / ar dar tik  norintiems išbandyti save socialiai atsakingoje veikloje, todėl dalyvauti kviečiami visi, norintys mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant.

 

Programa siekiama ugdyti mokinių socialinės, inovatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, taikant analitinio ir kritinio mąstymo ugdymo metodus, organizuojant susitikimus, diskusijas su socialiniais inovatoriais, socioedukacines išvykas į įvairiaus lygmens institucijas (LR Seimas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybių organizacijas, privačias institucijas ir NVO), dirbančias socialinėje srityje).  Programos dalyviai susipažins su savanoriškos veiklos ypatumais ir galimybėmis jau dabar aktyviai dalyvauti siekiant socialinių pokyčių.

 

Programoje darniai apjungiamas kontaktinis bei savarankiškas programos dalyvių mokymąsis.  Programa skirta  asmeninių, socialinių, iniciatyvumo, komunikavimo, mokymosi visą gyvenimą kompetencijų tobulinimui.

 

Baigę programą mokiniai įgis socialinės aplinkos tyrimo ir problemų identifikavimo, naudojant įvairius informacijos rinkimo metodus, įgūdžių; gebės kurti socialines inovacijas ir projektuoti savo socialiai atsakingą profesinę karjerą, išbandys save savanoriškoje veikloje ir taps savanoriškos veiklos ambasadoriais vietos bendruomenėje; gebės naudotis įvairiomis informacijos sklaidos priemonėmis, susikurs savo, kaip socialinio inovatoriaus, porfolio;  įgis pasitikėjimo savimi ir drąsos daryti pokyčius savo aplinkoje.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

„VISUOMENĖS SVEIKATA. APLINKA IR SVEIKATA “ 8 kl

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos