DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Neformalusis vaikų švietimas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: Neakivaizdinių sesijų laikas: I sesija – 2018 10 12- 2018 10 14; II sesija – 2018 10 28- 2018 11 04; III sesija – 2018 11 16- 2018 11 17.
place
Vieta: Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija, Kruopų g. 11, Vilnius
person_pin
Mokytojai: Simas Janulis, Justas Ingelevičius, Ieva Marija Dautartaitė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

BIOFOTONIKOS LABORATORIJA

Programos tikslas: inovatyviai ir įdomiai mokiniams pristatyti fizikos ir gamtos mokslų mokslo galimybes, panaudojant pažangias technologijas, ir tokiu būdu suteikti dalyvaujantiems moksleiviams praktinės patirties bei įgūdžius atitinkančius XXI a. poreikius ir kompetencijas.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Jonas Jakaitis, doc. dr. Linas Krūgelis, lekt. Jonas Žukas, lekt. Mindaugas Užkuraitis, lekt. Kristė Kibildytė–Klimienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

DIZAINO TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „Dizaino technologijos ir inovacijos“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ mokiniai turės galimybę pažinti kaip gimsta šiuolaikiniai mums įprasti daiktai, kokios inovacijos naudojamos kuriant ir gaminant naujus. Mokiniai turės galimybę patys įsijausti į daiktų kūrėjo vaidmenį, patys projektuos, kurs prototipus su 3D spaudos įrenginiais, analizuos jau sukurtus projektus, mokysis kaip sėkmingai pristatyti savo produktą vizuomenei. Kurso dalyvių taip pat laukia pažintinės ekskursijos į universiteto ir jo partnerių kūrybines erdves.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m. gruodžio 28d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Jonas Jonikaitis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

ATGAL Į ATEITĮ SU MATEMATIKA IR INFORMATIKA

Matematika - tai tyli mokslų pirmtakė, tuo tarpu informacinės technologijos - neatsiejama
dabarties dalis. Šių dviejų disciplinų sinergija sukuria ryškią ateities inovacijų projekciją,
skatinančią kurti naujas darbo vietas ir įgalinti žmoniją keistis. Su šia neformaliojo vaikų
švietimo programa kviesime 8-9 klasės mokinius gilintis į matematikos ir informatikos mokslų
istoriją ir ateities perspektyvas. Aiškinsimės apie naujausias šių mokslo sričių tendencijas,
veikimo principą ir pritaikymą. Kursime minimalaus veikimo produktus, atvaizduojančius
didžiąsias šių dienų technologijas.
Programa skirta visiems technologijomis besidomintiems jaunuoliams, norintiems pagilinti
matematikos, informatikos, inovacijų žinias ir išmokti pažaboti mokslą.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Prienų "Revuonos" pagrindinė mokykla, adresas: Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai
person_pin
Mokytojai: Laurynas Žakevičius
person_pin
Savivaldybė: Prienų r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ŠOKIO ARCHITEKTŪRA

Lietuvoje veikiantis švietimo ir kultūros edukacijos  modelis nėra orientuotas į asmenybės, kaip kultūrą kuriančios ir vartojančios visuomenės nario, ugdymą. Kultūra, o konkrečiai šokis, yra neatsiejamas kiekvienos pasaulio tautos kultūros elementas.

 

Programos rengėjų jau  įgyvendinti edukaciniai projektai ir programos rodo, kad šokio mokymasis daro didelę įtaką vaikų ir jaunimo kūrybinio potencialo atskleidimui ir ugdymuisi. Šokis taip pat naudojamas kaip pozityviosios socializacijos ir resocializacijos priemonė.

 

Tarptautinė  patirtis rodo, kad urbanistinės, šiuolaikinio ir gaga judesio technikos ir metodikos nėra vien madinga praktika, o pastebimą ir pamatuojamą poveikį pozityviajai asmens socializacijai turinti veikla. Tačiau šiuolaikinis ir urbanistinis šokis bei atskiros jų formos (vogue, house, waacking, hip-hop, breaking ir kt.) Lietuvoje dar tik pradeda populiarėti.

 

Šokio architektūros programa yra skirta 8-10 klasių mokiniams. Ji jungia įvairių judesio šakų kryptis, įtraukia į veiklas šokio srities neprofesionalus, mokinius, bei profesionalus -  lektorius ir profesionalius atlikėjus. Pritraukiami ir miesto / kaimo gyventojai, kurie papildomai gali būti kviečiami dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse drauge su mokiniais. Programa tarnauja kaip idėjų kalvė, jaunimo bendruomenės centras ar tiesiog bendro susibūrimo vieta, kur ieškoma naujų būdų suprasti savo kūną ir jo architektūrą konkrečioje aplinkoje, atskleidžiant, kaip šokis gali prisidėti prie žmogaus gerovės. Parengta programa siekiama  ugdyti šokyje aktyviai nedalyvaujančių jaunų žmonių kūrybinį potencialą, pažinti savo kūną, jo galimybes, vykdyti traumų prevenciją.

 

Programos veiklos orientuotos į kūrybiškos, socialiai ir motoriškai aktyvios, estetinei ir kultūrinei patirčiai atviros asmenybės ugdymąsi. Bus formuojamas meninis skonis, sveikas požiūris į judesio meną, individualus kūno architektūros pažinimas ir judėjimo įtakos kūnui suvokimas. Programos dalyviai susipažins su profesionaliais menininkais, aukščiausiais apdovanojimais įvertintais, aktualiais jaunimui savo tematika spektakliais. Pažintis su šokio spektaklių kūrėjais, kultūrinėmis veiklomis, profesinėmis galimybėmis ir scenos meno produktais prisidės prie jaunų žmonių kultūrinio ugdymosi kompetencijų ir netgi profesinio pasirinkimo.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 sesija derinama su mokymo programos dalyviais
place
Vieta: Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, Vilniaus r. Nemenčinės gimnazija, Ežero g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.
person_pin
Mokytojai: Dr. Auksė Petruškevičiūtė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

SOCIALINIAI INOVATORIAI

Gyvenant sparčių socialinių pokyčių visuomenėje mus supanti aplinka reikalauja  naujų  idėjų ir naujų problemų sprendimo būdų, veiklos modelių, kurie prisidėtų prie socialinių iššūkių sprendimo, aktyvaus dalyvavimo keičiant mus supančią aplinką, auginant žmonių atsakomybę už savo paties ir kitų sprendimus. Todėl kiekvienam  jaunam žmogui  svarbu turėti aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime gebėjimus, analitinius aplinkos įvertinimo gebėjimus, galinčius identifikuoti jautriausias visuomenės problemas, būti pilietiškais ir socialiai atsakingais, kritiškai ir kūrybiškai mąstančiais, gebančiais bendradarbiauti priimant sprendimus.

 

Ši programa skirta visiems 8 – 10 klasių mokiniams, socialiai orientuotiems ir / ar dar tik  norintiems išbandyti save socialiai atsakingoje veikloje, todėl dalyvauti kviečiami visi, norintys mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant.

 

Programa siekiama ugdyti mokinių socialinės, inovatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, taikant analitinio ir kritinio mąstymo ugdymo metodus, organizuojant susitikimus, diskusijas su socialiniais inovatoriais, socioedukacines išvykas į įvairiaus lygmens institucijas (LR Seimas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybių organizacijas, privačias institucijas ir NVO), dirbančias socialinėje srityje).  Programos dalyviai susipažins su savanoriškos veiklos ypatumais ir galimybėmis jau dabar aktyviai dalyvauti siekiant socialinių pokyčių.

 

Programoje darniai apjungiamas kontaktinis bei savarankiškas programos dalyvių mokymąsis.  Programa skirta  asmeninių, socialinių, iniciatyvumo, komunikavimo, mokymosi visą gyvenimą kompetencijų tobulinimui.

 

Baigę programą mokiniai įgis socialinės aplinkos tyrimo ir problemų identifikavimo, naudojant įvairius informacijos rinkimo metodus, įgūdžių; gebės kurti socialines inovacijas ir projektuoti savo socialiai atsakingą profesinę karjerą, išbandys save savanoriškoje veikloje ir taps savanoriškos veiklos ambasadoriais vietos bendruomenėje; gebės naudotis įvairiomis informacijos sklaidos priemonėmis, susikurs savo, kaip socialinio inovatoriaus, porfolio;  įgis pasitikėjimo savimi ir drąsos daryti pokyčius savo aplinkoje.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Prof. Dr. Živilė Stankevičiūtė, dr. Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

MEDICINA IR SVEIKATA. GROŽIO TERAPIJA

Šios edukacinės programų tikslas S3 NVŠ (toliau – Programų) yra suteikti motyvuotiems mokiniams praplėsti žinias, tiriamojo darbo įgūdžius, praktinius gebėjimus, reikalingus renkantis ateityje profesijas. Susipažinti su profesijų ypatumais, metodikomis bei tų sričių atstovais, kitaip tariant pamatyti profesiją iš vidaus. Suprasti kokių dalykų, gebėjimų reikia šiai profesijai ir kokius sau tikslus turėtų išsikelti, bei kokius dalykus rinktis po 10 klasės, norint įgyti tam tikrą specialybę.

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos