DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Chemija. VIII kl. (serija „Šok“) (rusų k.)

arrow_back Grįžti atgal

Chemija. VIII kl. (serija „Šok“) (rusų k.)
Dambrauskienė Rita, Grevienė Deima

Vadovėlis parengtas pagal atnaujintų Bendrųjų programų reikalavimus, keliamus tiek didaktiniams principams, tiek turiniui. Pateikiama aktuali mokomoji medžiaga, leidžianti sumažinti mokymosi krūvį, skatinanti mokymosi motyvaciją. Mokomoji medžiaga pritaikyta turiniui diferencijuoti ir individualizuoti, skatina aktyviai mokytis. Pabrėžiamas ryšys su gyvenimu – tekstais, pavyzdžiais, klausimais ar užduotimis.

Duodama nuorodų į papildomus informacijos šaltinius, taip pat ir į chemijos skaitmeninius mokymosi objektus (MO). Tai naujiena, puikiai paįvairinanti chemijos pamokas. Naudodamiesi šiais mokymosi objektais, mokiniai gali atlikti bandymus virtualioje erdvėje, aiškintis naujas sąvokas, reiškinius.

Kiekviena vadovėlio atlanka pradedama antrašte Netrukus ir baigiama – Šią pamoką. Su šiomis antraštėmis pateikiami lakoniški pamokos mokymosi uždaviniai ir apibendrinama, kas buvo išmokta per pamoką.

Vadovėlyje rasite skyrelius Prisiminkime, Tai įdomu, Namų bandymai. Klausimai ir užduotys susijusios su pamokos tema, anksčiau įgytomis žiniomis ir skiriamos žinioms įtvirtinti. Vadovėlio užduotis siūloma derinti su pratybų sąsiuvinio užduotimis.

Kiekvienas vadovėlio skyrius pradedamas Įvadu, kuriame pateikiami klausimai KAS? KO? KODĖL? KAIP? ir atsakymai į juos. Tai lyg būsimo mokymosi planas, gera proga pakviesti mokinius planuoti mokymąsi.

Kiekviename skyriuje su antrašte Apibendrinkime duodama trumpa temos sąvokų, esminių dalykų santrauka ir klausimai, užduotys, namų bandymai ar praktikos darbai, kurie padeda apibendrinti ir įvertinti mokymosi rezultatus.

Tolesnėje atlankoje mokomosios medžiagos su antraštėmis Įsivertinkite, kaip sekėsi atlikti užduotis ir Įsivertinkite, kaip sekėsi mokytis tikslas – ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją ir padėti įsivertinti savo pasiekimus.

Vadovėlyje siūlomi Mokymosi žingsniai padės mokiniams savarankiškai planuoti ir atlikti įvairius bandymus ar stebėjimus, apibendrinti rezultatus, daryti išvadas, pristatyti atliktus darbus.

Daugiau informacijos apie šį vadovėlį




Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Dalykas
Chemija
Klasė
8 klasė
Kalba
Rusų
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
148
Pirmojo leidimo metai
2013
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
978-5-430-06091-6
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
UAB „Šviesa“
Leidėjo adresas
Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas
Leidėjo telefonas
8 37 409 126
Leidėjo svetainė
www.sviesa.lt
Leidėjo el. paštas
info@sviesa.lt
Vertėjas
Tiščenko Alla