DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Chemija. VIII kl. (serija „Šok“)

arrow_back Grįžti atgal

Chemija. VIII kl. (serija „Šok“)
Dambrauskienė Rita, Daimutė Grevienė

Vadovėlis Chemija VIII klasei parengtas pagal atnaujintų Bendrųjų programų reikalavimus keliamus tiek didaktiniams principams, tiek turiniui. Pateikiama aktuali mokomoji medžiaga, leidžianti sumažinti mokymosi krūvius, skatinanti mokymosi motyvaciją. Mokomoji medžiaga pritaikyta turiniui diferencijuoti ir individualizuoti, skatina aktyvų mokymąsi. Pabrėžiamas ryšys su gyvenimu – tekstais, pavyzdžiais, klausimais ar užduotimis. Pagrindinė informacija pateikiama keliais būdais: žodiniu, grafiniu, vaizdiniu.

Duodama nuorodų į papildomus informacijos šaltinius, taip pat ir į chemijos skaitmeninius mokymosi objektus (MO). Tai naujiena, kuri puikiai paįvairinanti chemijos pamokas. Naudodamiesi šiais mokymosi objektais, mokiniai gali atlikti bandymus virtualioje erdvėje, išsiaiškinti naujas sąvokas, reiškinius

Vadovėlis orientuotas į ugdymo(si) rezultatus, Bendrosiose programose numatytų kompetencijų ugdymą.

Šis vadovėlis parengtas pagal tuos pačius principus, kaip ir kitų dalykų serijos „ŠOK“ vadovėliai. Tai visiems serijos vadovėliams bendras atlankos principas, ikonos, struktūra, integraciniai tarpdalykiniai ryšiai.

Serijos „Šok“ vadovėliuose VIII klasei siūlomas bendras tarpdalykinis projektas Gimtinė pro rasos lašą. Šio projekto tikslas – geriau pažinti savo kraštą, ugdyti(s) kultūrinį sąmoningumą, puoselėti meilę gimtinei tyrinėjant artimiausią aplinką ieškant informacijos, bendradarbiaujant, pristatant veiklos rezultatus. Chemijos projektui rinkdami medžiagą ir atlikdami tyrimus, mokiniai išsamiau susipažins su kasdienėje aplinkoje naudojamomis medžiagomis, turės galimybę įvertinti jų savybes ir poveikį aplinkai bei žmogaus sveikatai.

Šis vadovėlis parengtas pagal tuos pačius principus, kaip ir kitų dalykų serijos „ŠOK“ vadovėliai. Tai visiems serijos vadovėliams bendras atlankos principas, ikonos, struktūra, integraciniai tarp dalykiniai ryšiai.

Chemijos mokomąjį komplektą sudaro: vadovėlis, mokytojo knyga ir pratybų sąsiuviniai (1-as ir 2-as), uždavinynas.

Daugiau informacijos apie šį vadovėlį
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Dalykas
Chemija
Klasė
8 klasė
Kalba
Lietuvių
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
148
Pirmojo leidimo metai
2012
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
978-5-430-05785-5
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
UAB „Šviesa“
Leidėjo adresas
Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas
Leidėjo telefonas
8 37 409 126
Leidėjo svetainė
www.sviesa.lt
Leidėjo el. paštas
info@sviesa.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
Chemija. VIII kl. serija SOK-pasirinktas.pdf
Paskirto vertintojo recenzija
Chemija. VIII kl. serija SOK-paskirtas.pdf