DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Dailės studija 6. VI kl.

arrow_back Grįžti atgal

Dailės studija 6. VI kl.
Varnaitė Agnė, Galdikaitė Jolanta, Gutauskienė Lina, Umbrasaitė Ingrida Viktorija

Autorės: doc. Algė Varnaitė, mokytoja metodininkė Jolanta Galdikaitė, vyr. mokytoja Lina Gutauskienė, vyr. mokytoja Ingrida Viktorija Umbrasaitė.
Leidėjas: leidykla „Didakta“.
Vadovėlio paskirtis: dailės vadovėlis Pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniams
Numatomas mokymo priemonių komplektas 6 klasei:
• vadovėlis (viena dalis),
• USB atmintinė „Šaltinių knyga“ ir testai mokytojui.

Vadovėlio „Dailės studija“ 6 klasei koncepcija

Projekto tęstinumas.
Dailės mokymui skirtas vadovėlis „Dailės studija“ 6 klasei – antrasis tęstinio mokymo priemonių leidybos projekto vadovėlis. Galima ir tolesnė serijos plėtra.

Vadovėlio konstravimo principai, loginė sistema.
Vadovėlis parengtas pagal pagrindinio ugdymo programas (Meninio ugdymo), pasitelkiant linijinį-racionalų teminį eiliškumą. Šis vadovėlis supažindina su kūrinio kompozicija, perspektyva, proporcijomis, žanrais. Moko atlikti kūrybines užduotis. Skatina aktyvią mokinių kūrybą. Vadovėlis parengtas didžiulę pedagoginę ir kūrybinę patirtį turinčių dailininkių-pedagogių. Vadovėlis atveria naują kūrybinę erdvę mokiniams ir praplečia mokytojo galimybes išsamiai, įdomiai ir kūrybiškai vesti meninio ugdymo pamokas. Vadovėlis labai spalvingas ir dinamiškas, tai iš dalies sąlygoja ir pateikiama iliustracinė medžiaga.
Sudarant vadovėlio turinį bei rašant mokymo priemonę, stengtasi naujoviškai pateikti dailės mokymo kontekstą. Todėl šiame vadovėlyje pasirinktas savitas mokomosios medžiagos pateikimas.
Vadovėlis „Dailės studija“ sudarytas taip, kad atliktų dvejopą funkciją: būtų kaip pagrindinis informacijos šaltinis ir kartu darbo priemonė. Mokomoji dalis neatskirta nuo praktinės, abu šie elementai susiję funkciniu požiūriu. Taigi vadovėlis tampa mokomojo proceso organizavimo šaltiniu.
„Dailės studija 6“ atitinka šiuolaikinės didaktikos principus integracijos ir diferenciacijos galimybių požiūriu. Vadovėlyje pateikiama apsčiai kultūrinių kontekstų, pateikiami pavyzdžiai tampriai siejasi su gamtos, geografijos, istorijos, technologijų mokomaisiais dalykais. Integrali turinio terpė sudaro galimybes glaudinti mokomųjų dalykų turinį, organizuoti bendras pamokas arba projektus, optimizuoti mokomąjį procesą.
Vadovėlio sąranga suteikia galimybę mokytojams organizuoti mokinių veiklą grupėmis, bendradarbiaujant, tariantis vieniems su kitais. Vadovėlis suteikia galimybę mokytis savarankiškai, kas plečia kūrybiškumo erdvę.
Vadovėlio turiniu siekiama, kad mokiniai patirtų meninių-kūrybinių atradimų ir naujos patirties džiaugsmą. Vadovėlio tekstas ir maketas, iliustracijų pateikimas parengtas atsižvelgiant į šio amžiaus tarpsnio moksleivio pažintinius gebėjimus. Gausiai pateikiami pavyzdžiai skatina domėjimąsi menu, suteikia galimybę išmėginti savo gebėjimus.
Vadovėlyje pateikiamos kūrybinės užduotys ir papildomos pamokų temos, kurios skatina savarankišką mokinių mąstymą ir pasirinkimo sprendimus, be to, suteikia galimybę skirtingų gebėjimų mokiniams pilnaverčiai išreikšti save meninėje veikloje. Kūrybinės užduotys išsamiai ir metodiškai, t. y. „žingsnis po žingsnio“ aiškina darbo eigą, klausimai skirti pamokoje įgytoms žinioms tikrinti, skatinti nuomonių diskursą. Kūrybinės užduotys padės mokiniams užtikrinti mokymosi poreikius, tempą ir lygį.
Rubrika „Ar žinai?“ suteikia ne tik papildomų žinių, bet ir kuria tam tikrą intrigą – papildomą diskusijų temą. Pateikiamos užduočių temos ir iliustracijos rodo įvairiausio lygio pavyzdžius, galimų sprendimų ir idėjų gausą, skatina atrasti ir išbandyti savo kūrybinius sumanymus.
Vadovėlis suteiks galimybę mokytojams optimaliau naudoti pamokos laiką, mažinti mokymo ir mokymosi krūvius bei didinti mokinių domėjimąsi kūrybine veikla.
Kad vadovėlis būtų kuo universalesnis, autorinius tekstus stengtasi rašyti aiškiais sakiniais, temos medžiagą išdėstyti logiškai ir nuosekliai. Visos naujos ar svarbesnės sąvokos sukirčiuotos. Vadovėlį užbaigs išsamus terminų žodynėlis bei išsamus panaudotų iliustracijų sąrašas.

Vaizdinės ir žodinės informacijos dermė bei estetinis patrauklumas.
Svarbus vadovėlio „Dailės studija 6“ didaktinės bei metodinės koncepcijos principų – skatinti moksleivius sąmoningai gilintis į meninės raiškos turinį. Šiam tikslui siekti nepakanka gerai parengto autorinio teksto. Didžiosios Britanijos socialinių mokslų vadovėlių specialistas D. Wright, apklausęs įvairaus amžiaus moksleivius ir apibendrinęs jų nuomonę, kokių reikalavimų kelia vadovėliams, sudarė sąrašą prioritetų, kurių trys pirmieji skamba taip:
1. Mokiniai mėgsta panoraminius paveikslėlius.
2. Mokiniai suvokti pradeda nuo iliustracijų. Jeigu jos patraukia dėmesį, tik tada žvilgsnis krypsta į paaiškinimus po iliustracijomis arba autoriaus tekstą.
3. Mokiniai mėgsta padedantį lengviau suprasti sąlyginį vaizdumą („spalvingus vaizdus“).
Atsižvelgiant į pateiktų bei kitų mokymo priemonių kokybės tyrimų rezultatus, vadovėlyje „Dailės studija 6“ pateikiama ypač gausi iliustracinė mokomoji medžiaga.
Vadovėlis gausiai iliustruotas. Iliustracijos (papildytos) ir schemos USB atmintinėje pateikiamos kaip pasirenkama pamokų medžiaga. Stengtasi atrinkti tokias iliustracijas ir schemas, kurios papildytų tekstą, pagilintų ar išplėstų suvokimą. Autorės ir leidėjai neabejoja, jog iliustracinės medžiagos vaidmuo atlieka labai svarbu vaidmenį. Stengtasi atrinkti tokių iliustracijų, kurių dar niekada nebuvo šio mokomojo dalyko šiai klasei skirtuose vadovėliuose. Šiuo aspektu didžiulė paspirtis mokytojams bus gausūs Lietuvos ir užsienio šalių meninio konteksto raiškos formų praktiniai pavyzdžiai, generuojantys daug idėjų veikloms ir mokinių saviraiškai. Vadovėlyje pateikiami žymių pasaulio, Lietuvos klasikų ir šiuolaikinių dailininkų kūriniai, studentų ir moksleivių kūrybinių darbų pavyzdžiai.
Vadovėlio medžiaga parinkta labai atsakingai. Vaizdai ir tekstai skatina estetinio skonio formavimą ir formuoja tolerantišką kūrybos vertinimą. Pateikiamos iliustracijos atspindi ne tik meno istorijos ir šiuolaikinio meno tendencijas, bet kuria mokiniui išsamų ir spalvingą meno raidos ir juos supančios aplinkos paveikslą.

Papildomos mokymo priemonės.
Greta šio vadovėlio lygiagrečiai jau rengiama unikali USB atmintinė mokytojams. Ji skirta vadovėlio „Dailės studija 6“ pamokų iliustracinės medžiagos papildymui, kūrybinių užduočių detaliam paaiškinimui (pateikiamos reikalingos schemos ir pan.). Iš viso USB atmintinę sudarys ir esančios vadovėlyje, ir papildomas iliustracijos bei praktinių darbų metodinis bankas.
Mokytojai, naudodami USB atmintinėje pateikiamas papildomas iliustracijas ir schemas, gali kurti originalią pamoką pagal savo metodiką, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus ar aktualijas (pvz.; kalendorinės ar valstybinės šventės ir kt.). USB atmintinėje bus virtualūs testai, kuriuos galima pateikti mokiniams kaip kontrolinį išeito kurso medžiagos patikrinimą. Galimybė rodyti testus, visą iliustracinę medžiagą ekrane ar interaktyvioje lentoje suteikia naują kokybę visam mokymo ir mokymosi procesui. Ši technologinė naujovė yra puiki galimybė paversti dailės pamokas vertingomis, originaliomis, moderniomis, produktyviomis ir psichologiškai naudingomis mokiniams.

Iš anksto dėkojame už geranoriškas pastabas ir konstruktyvius siūlymus. Tikimės, kad Gerbiamųjų vertintojų pagalba prisidės prie to, jog jau artimiausiu metu mokytojai turės galimybę įsigyti, o gal net pradėti dirbti su naujuoju dailės mokymui skirtu vadovėliu 6 klasei, o mokiniai – mokytis iš naujos serijos „Dailės studija“ vadovėlio.

Daugiau informacijos apie šį vadovėlį
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Meninis ugdymas
Dalykas
Dailė
Klasė
6 klasė
Kalba
Lietuvių
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
152
Pirmojo leidimo metai
2012
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
978-609-442-010-8
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
UAB „Didakta“
Leidėjo adresas
Architektų g. 184-3, Lt-04206 Vilnius
Leidėjo telefonas
8 5 213 7701
Leidėjo svetainė
www.didakta.lt, www.mokymopriemones.lt
Leidėjo el. paštas
info@didakta.lt; remigijus@didakta.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
Dailes studija 6 kl. pasirinktas.pdf
Paskirto vertintojo recenzija
Dailes studija 6 kl. paskirtas.pdf