DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Muzika. VII kl. (serija „Šok“)

arrow_back Grįžti atgal

Muzika. VII kl. (serija „Šok“)
Malikėnienė Rasa

Muzikos vadovėlis „Muzika“ VII klasei parengtas pagal „Šok“ serijos vadovėlių reikalavimus ir išlaiko šios serijos struktūrą. Vadovėlio mokomoji medžiaga sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams realizuoti atnaujintose Bendrosiose programose numatytus tikslus ir uždavinius. Šis leidinys yra vadovėlių „Muzikos labirintai“ V ir VI klasėms tęsinys.

Vadovėlyje pateikiamos 25 pamokos, kurios suskirstytos į keturis skyrius. Visi skyriai turi pakartojimo/apibendrinimo atvartus. Vadovėlio medžiaga siejama su mokinių patirtimi bei aktualiais socialiniais ir kultūriniais poreikiais. Mokiniai skatinami tyrinėti juos supančią aplinką, socialinius reiškinius bei vertinti save kaip aktyvų, muzikuojantį visuomenės pilietį. Pamokos pradedamos nuo trumpo užduočių pateikimo. Skiltyje „NETRUKUS“, mokiniams pateikiamos pagrindinės pamokos veiklos. Užduočių skiltyje „Pagalvokite ir padarykite“ pateikiama siūloma aktyvi veikla - dainavimas, grojimas, kūryba, muzikos kūrinių klausymas ir aptarimas/vertinimas, užduočių iliustracijos. Visos užduotys tiesiogiai susijusios su pamokos medžiaga ar anksčiau išmoktais įgūdžiai ar gautomis žiniomis. Informacijos skiltyje „TAI ĮDOMU“ mokiniams pateikiami papildomi įdomūs faktai. Ten galima rasti įvairių kūrybinių užduočių ar interneto svetainių adresų, kuriuose pateikiama informacija praplės mokinių akiratį. Skiltyje „MOKYMOSI ŽINGSNIAI“ pateikiami aprašai mokymosi modelių, kuriuos taikant mokiniai geriau įsisavins pamokos informaciją ar tiksliau atliks kūrybinę užduotį. Klasės, kurioms neprireiks papildomų laiko sąnaudų medžiagos įtvirtinimui ar pasiruošimui mokyklos renginiams, skiltyje „PADAINUOKITE“ pateikiami papildomi dainų pavyzdžiai.

Pamokai pateikta medžiaga leidžia taikyti įvairius darbo metodus/modelius – atsižvelgti į mokyklose turimą techninę muzikos kabineto bazę, mokinių polinkius, skonį, turimą patirtį. Pamokose formuojamas mokinių įgūdis teorines žinias taikyti praktikoje. Mokiniai skatinami daryti išvadas, generuoti idėjas, teikti pasiūlymus. Plečiamas muzikinių terminų - kalbos žodynas. Vadovėlyje pateiktos užduotys sudaro galimybę diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį.

Vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis su kompaktine plokštele, mokytojo knyga su kompaktine plokštele

Daugiau informacijos apie šį vadovėlį
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Meninis ugdymas
Dalykas
Muzika
Klasė
7 klasė
Kalba
Lietuvių
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
128
Pirmojo leidimo metai
2012
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
978-5-430-05774-9
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
UAB „Šviesa“
Leidėjo adresas
Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas
Leidėjo telefonas
8 37 409 126
Leidėjo svetainė
www.sviesa.lt
Leidėjo el. paštas
info@sviesa.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
Muzika VII kl. pasirinktas.pdf
Paskirto vertintojo recenzija
Muzika VII kl. paskirtas.pdf