DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Alle an Bord! A2

arrow_back Grįžti atgal

Alle an Bord! A2
Silvana Brusati, Kerstin Salvador, Leonia Antognini

PASKIRTIS

Vadovėlis Alle an Bord! A2 orientuotas į A2 kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas vidurinio ugdymo pakopoje VIII–IX klasėje (III–IV m. m.), mokantis vokiečių kalbos kaip 2-osios užsienio kalbos. Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio bendrojoje programoje numatytas užsienio (vokiečių) kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas - komunikavimo, pažinimo, skaitmenines, kūrybiškumo, kultūrines, pilietiškumo, socialines, emocines bei sveikos gyvensenos, taikant recepcijos, produkavimo, interakcijos ir mediacijos strategijas. Mokinių pasiekimai per įvairias veiklas suprantami kaip žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų visuma. Vadovėlis atitinka Bendrųjų Europos kalbų metmenyse (2020) pateikiamus kalbos mokėjimo lygių aprašus. Pagrindinis kurso turinys, derinant kartu su skaitmeniniu turiniu, skirtas dviems mokymo valandoms per savaitę.

METODINIAI PRINCIPAI

Alle an Bord! A2 – vadovėlis su jaunimui pritaikytu kalbiniu, komunikaciniu, regioniniu ir kultūriniu turiniu, su kompetencijomis pagrįstomis užduotimis, skaitmeniniais ištekliais hibridinėms arba internetinėms pamokoms. Komunikabili ir dinamiška metodika, vengianti stereotipinio kalbos vartojimo, padeda formuoti(s) kalbinius komunikacinius gebėjimus, informacinę kultūrą, ugdyti(s) asmenines savybes, vertybines nuostatas bei socialinę kultūrinę savimonę. Siekiant kalbinių, komunikacinių bei socialinių mokymosi tikslų, naudojami įvairūs komponentai (knygos, garso, vaizdo, internetinės ir daugialypės terpės medžiagos), kuriuose atsižvelgiama į skirtingus mokymosi būdus. Mokiniai yra ne tik subjektai mokymosi procese, bet ir „socialiniai agentai“, kurie mokosi užsienio kalbos, kad galėtų atlikti socialinius veiksmus. Šalies pažinimas vaidina pagrindinį vaidmenį, nes užsienio kalbų mokymas negali būti vertinamas atskirai nuo jo kultūrinio komponento, o tvirta sociokultūrinė kompetencija turi teigiamą poveikį bendravimui. Vadovėlyje siūloma kasdienė veikla, kurią galima lengvai perkelti į realią situaciją: išmokti naują kalbą reiškia mokėti ją vartoti. Besimokantieji žingsnis po žingsnio vykdo sunkesnę veiklą, kuri neapsiriboja tik kalbine sritimi, bet apima ir kultūrinį bei socialinį lygmenį, kad įgytam dalykui įprasminti būtų panaudotos ne tik žinios, bet ir kompetencijos. Kalbiniai ir kultūriniai modeliai yra autentiški ir skatina tarpkultūrinę refleksiją. Alle an Bord! A2 metodika vadovaujasi naujausiais kalbos didaktikos tyrimų rezultatais, kad besimokančiųjų įtraukimas į mokymosi procesą lemia geresnį įgytų žinių ir įgūdžių įtvirtinimą. Žodžių mokymasis organizuojamas, naudojant klausymo ir kalbėjimo strategijas. Rašytinė produkcija tobulinama siekiant papildyti žodinius įgūdžius. Užduotys atliekamos naudojant veiklą, kuri numato priėmimą, gamybą, sąveiką ir tarpininkavimą bei sąveiką su mokytojais.

SANDARA

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys:

  • Mokinio knyga: įvadinė pamoka ir 12 pamokų po 10 puslapių, kurie susideda iš užduočių, pristatančių temos žodyną bei dialogų tarp penkių knygos veikėjų. Naudodami klausymo ir skaitymo supratimo užduotis bei atlikdami fonetikos užduotis mokiniai dalyvauja bendraamžių kasdienybėje ir patiria kartu su jais nuotykius. Užduotys su specifinėmis komunikacinėmis funkcijomis ir struktūromis, su gramatikos taisyklėmis, skirtomis produkavimui ir klausymo supratimui. Gramatikos užduotys turi kontekstą ir komunikacinį aspektą. Užduotys, supažindinančios su kraštotyra, skirtos klausymo bei skaitymo supratimui. Po kiekvienų trijų temų tikrinami įgūdžiai pagal temą, naudojant kartojimo užduotis ar vaidmenų žaidimą. Knygos pabaigoje – vokiškai kalbančių šalių kultūros skyrius.
  • Pratybų knyga: pratybų knygos temos susietos su vadovėlio medžiaga, užduotys padeda sustiprinti klausymo ir skaitymo supratimą, įtvirtinti pamokos žodyną, aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, numato priėmimą, gamybą, sąveiką ir tarpininkavimą. Savęs vertinimo veiklų metu mokiniai įsitikina, ar jų žinios pasiekė „Bronzą“, „Sidabrą“ ar „Auksą“. Užduotys po kiekvienų trijų temų skirtos pasirengti „FIT in Deutsch“ egzaminams. Prieduose yra iliustruoti žodynai su pratimais, taip pat idiomų rinkinys ir apžvalginiai žemėlapiai.
  • Mokinio knyga ir pratybų knyga su prisijungimo kodu prie skaitmeninės internetinės mokymo/si platformos ELIlink-App.
  • Mokytojo knyga su integruota mokinio knyga: pamokų planai su diferencijavimo veiklomis, su rekomendacijomis, patarimais, visų užduočių atsakymai, visų garso ir vaizdo veiklų įrašai, papildomų veiklų idėjos bei kiekvienos temos ir tarpiniai testai.Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Kalbinis ugdymas
Dalykas
Užsienio kalba (vokiečių)
Klasė
8 klasė
Kalba
Vokiečių
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
144
Pirmojo leidimo metai
2022
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9788853635150
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
ELI Publishing /Atstovas Lietuvoje UAB „Litterula“
Leidėjo adresas
Pylimo g. 10-16, 01117 Vilnius
Leidėjo telefonas
+37060982939
Leidėjo svetainė
www.litterula.lt
Leidėjo el. paštas
vilnius@litterula.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
deklaracija-alle-an-bord-a1-a2-b1