DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Complete First B2

arrow_back Grįžti atgal

Complete First B2
Guy Brook-Hart, Alice Copello, Lucy Passmore, Jishan Uddin

 

PASKIRTIS

Vadovėlis Complete First B2 (Upper – Intermediate I) orientuotas į B2 (savarankiškas / pažengęs vartotojas) kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas vidurinio ugdymo pakopoje 11-12 klasėse (9–10 mokymo metai). Vadovėlis tinkamas šio lygio bendrojoje programoje numatytoms užsienio (anglų) kalbos dalyko ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti. Pagrindinė paskirtis – padėti pasiruošti egzaminams. Vadovėlis atitinka Bendrųjų Europos kalbų metmenyse (2020) pateikiamus kalbos mokėjimo lygių aprašus.

 

METODINIAI PRINCIPAI

Complete First B2 – tai unikalus, modernus kursas, padedantis mokiniams žingsnis po žingsnio ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, ruošiantis egzaminui. Prie kiekvienos užduoties pateikiama naudingų patarimų, esminių akcentų, svarbių ruošiantis egzaminui, pateikta papildomų rašymo ir kalbėjimo gebėjimams ugdyti skirtų užduočių. Vadovėlio turinys apima platų spektrą aktualių ir naudingų temų: medicina, inžinerija, ekonomika, mokymasis visą gyvenimą, karjera ir kt. Turinys atspindi šių dienų paauglių ir jaunimo pasaulėžiūrą, aktualijas, taip pat daug dėmesio skiriama mokinių kompetencijų ugdymo, tarpdalykinių temų integravimo sritims.

Vadovėlį sudaro 14 skyrių. Kiekvienas jų pradedamas nuotraukomis, kurios atskleidžia esminę skyriaus idėją bei skatina mokinių diskusijas. Kalbėjimo ir skaitymo užduotys papildomos iliustracijomis, motyvuojančiomis ir skatinančiomis mokinių kūrybiškumą bei smalsumą. Išsamiai pateiktos rašymo užduotys padeda žingsnis po žingsnio sėkmingai parašyti esė įvairiomis temomis. Šis kursas perkelia anglų kalbos mokymąsi į kasdieninį ir realų gyvenimą, aktuali informacija, nuotraukos šiuolaikinius moksleivius skatina mąstyti kritiškai bei lavinti visas keturias kalbines kompetencijas: skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo (recepciją, mediaciją, produkavimą, interakciją) ir sėkmingai pasiruošti egzaminui. Vadovėlyje pateikiama klausymo, žodyno plėtojimo, skaitymo, kalbėjimo, tarimo, gramatikos ir rašymo užduočių, naudingų patarimų, mokiniai skatinami diskutuoti, savarankiškai mąstyti, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Sudaromos galimybės ugdyti socialinio pilietiškumo, pasaulio pažinimo, tarpkultūrinę, mediacijos kompetencijas, turtinti ir ugdyti lingvistinę, strateginę, tarpkultūrinę, kritinio mąstymo, analizavimo bei mokymosi mokytis, socialines emocines kompetencijas, formuoti vertybines nuostatas – taip užtikrinama mokinių sėkmė mokymosi procese bei ruošiantis galutiniam etapui – egzaminui.

 

Vadovėlio sandara

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys:

  • mokinio knyga:

- 14 skyrių, kiekviename skyriuje pateikiama klausymo, žodyno, skaitymo, gramatikos, tarimo, rašymo užduočių, kiekvienas skyrius baigiamas žodyno ir gramatikos pakartojimo ir įtvirtinimo užduotimis; gramatikos santraukų su visais paaiškinimais bei praktinėmis užduotimis, frazinių veiksmažodžių bankas su užduotimis, rašymo formų pavyzdžių bankas su užduotimis, kalbėjimo užduočių pavyzdžių su užduotimis, prisijungimo kodas prie „online“ užduočių;

  • interaktyvios, internetinės pratybos;
  • mokytojo knyga su papildomos medžiagos metodinėmis rekomendacijos (skaitmenine forma), papildoma medžiaga, testai, testų garso takeliai, paaiškinimai ir patarimai, kaip planuoti bei vesti pamokas, priemonė pateiktims („online“) klasėje, skirta dirbant su interaktyviąja lenta.

 

Complete First B2 yra viena iš šios vadovėlių serijos dalių.
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Pritaikytojas
Aistė Bosienė
Ugdymo sritis
Kalbinis ugdymas
Dalykas
Užsienio kalba (anglų)
Klasė
11 klasė
Kalba
Anglų
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Pritaikytas
Puslapių skaičius
254
Pirmojo leidimo metai
2021
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9781108903332
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
Cambridge/ Atstovas Lietuvoje "OU Raamatukauplus Krisostomus (Knygynas Krisostomus)"
Leidėjo adresas
Raekoja plats 11, 51004 Tartu, Estija
Leidėjo telefonas
+37067085248
Leidėjo svetainė
https://www.kriso.lt
Leidėjo el. paštas
kriso@kriso.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
deklaracijab2-new