DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

#English 1

arrow_back Grįžti atgal

#English 1
Jenny Dooley

PASKIRTIS. Vadovėlis „#English 1“ skirtas mokyti vidurinio ugdymo pakopos mokinius anglų kalbos, orientuotas į pradinį A1 / A2 kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas mokant(is) anglų kaip 1-osios užsienio kalbos 5-oje klasėje (IV m. m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. Pagrindinio kurso turinio, derinant su skaitmeniniu turiniu, pakaktų mokant tris valandas per savaitę.

METODINIAI PRINCIPAI. „#English 1“ – informatyvus, interaktyvus, spalvingas, aiškios struktūros vadovėlis, apimantis visų kalbos gebėjimų ugdymą. Pateikiami ir interaktyvūs komponentai: skaitmeniniai vadovėliai ir interaktyviosios lentos programinė įranga. Vadovėlyje pagal Bendrąjį Europos standartą (angl. Common European Framework) integruotai lavinami visi keturi kalbiniai įgūdžiai: skaitymas, klausymas, rašymas ir kalbėjimas. Vadovėlyje yra medžiagos bendrosiose programose apibrėžtam ugdymo turiniui perteikti, įvairių užduočių žinioms įgyti ir kalbos gebėjimams lavinti, priemonių pažangai ir pasiekimams įsivertinti, instrukcijos, kaip mokytis atlikti tam tikro formato užduotis, bei savarankiško mokymosi interaktyvus elektroninis vadovėlis mokiniui. Vadovėlių komplektas paremtas šiuolaikinės didaktikos principais, o pateikiamos motyvacinės užduotys orientuotos į holistinio mokymo metodiką, grįstą žingeidumo, pilietiškumo, kultūrinės įvairovės, lygybės, pagarbos bei tolerancijos principais.

Vadovėlyje gausu kūrybinių užduočių, prašymų išsakyti savo nuomonę ir pagrįsti atsakymą. Integruoto užsienio kalbos ir dalyko (CLIL) metodo taikymas prisideda ne tik prie klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo ir rašytinio teksto kūrimo įgūdžių, bet ir tarpkultūrinės kompetencijos bei tarpdalykinės integracijos ugdymo. Vadovėlyje integruota dar viena puiki edukacinė priemonė, žadinanti mokinių smalsumą, pastabumą, – komiksai, itin mėgstami vaikų. Pratybų sąsiuvinio temos susietos su vadovėlio medžiaga. Užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius. Užduotys yra skirtingo sunkumo laipsnio, todėl mokytojas gali atsižvelgti į individualius mokinių gebėjimus ir diferencijuoti ugdymą.

SANDARA. Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys:

  • mokinio knyga: 6 moduliai po 5 pamokas, suskirstytas į žodyno, skaitymo ir klausymo, gramatikos, kalbėjimo bei rašymo, kartojimo „Revision“, viešojo kalbėjimo „Public Speaking“ ir CLIL poskyrius; vadovėlio gale pateikiamos projektinės veiklos užduotys, įvairovė rašymo užduočių, padedančių ugdyti besimokančiojo kompetenciją logiškai ir nuosekliai išdėstyti pagrindines mintis, jas pagrindžiant, parinkti tinkamą teksto išdėstymą pagal pateiktą užduotį, netaisyklingų veiksmažodžių lentelė;
  • pratybų knygos temos susietos su vadovėlio medžiaga, užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius;
  • užduotys gramatikos knygoje konsoliduoja skaitymo, žodyno, klausymo, rašymo ir gramatikos programą per praktines anglų kalbos užduotis;
  • vadovėlis, pratybos bei gramatikos knyga su prisijungimo kodu prie skaitmeninės internetinės mokymo(si) platformos „Express Digibooks“;
  • mokytojo knyga su integruota mokinio knyga, pamokų planais, rekomendacijomis, patarimais ir paaiškinimais, kaip naudotis visais vadovėlio komponentais, kaip efektyviai derinti spausdintą ir skaitmeninę medžiagą; pratybų bei gramatikos knygose pateikiami visų užduočių atsakymai; 6 atsisiunčiami testai (po vieną kiekvienam moduliui); kompaktinė plokštelė su visų klausymo užduočių įrašais, kompiuterine programa (IWB) interaktyviajai lentai.Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Kalbinis ugdymas
Dalykas
Užsienio kalba (anglų)
Klasė
5 klasė
Kalba
Anglų
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
143
Pirmojo leidimo metai
2021
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9781399203272
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
Express Publishing/ Atstovas UAB „Litterula“
Leidėjo adresas
Pylimo g. 10-16, 01117 Vilnius
Leidėjo telefonas
+37060982939
Leidėjo svetainė
www.litterula.lt
Leidėjo el. paštas
vilnius@litterula.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
vadovelio-turinio-kokybe-patvirtinanti-deklaracija-22-11-17-1