DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Life 2nd ed Upper-Intermediate

arrow_back Grįžti atgal

Life 2nd ed Upper-Intermediate
Paul Dummett, John Hughes, Helen Stephenson

PASKIRTIS:

Vadovėlis Life Second Edition (Upper-Intermediate) orientuotas į B2 (savarankiškas vartotojas) kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas vidurinio ugdymo pakopoje 11-12 klasėse (10–11 mokymo metai). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio Bendrojoje programoje numatytas užsienio (anglų) kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas.

 

METODINIAI PRINCIPAI:

Life Second Edition (Upper-Intermediate) tai itin šiuolaikiškas ir įtraukus mokymosi kursas, paverčiantis kalbos mokymąsi į mus supančio globalaus pasaulio pažinimą ir tyrinėjimą, motyvuojantis besimokantįjį veikti ir siekti aukštų mokymosi rezultatų. Vadovėlio turinys mokymosi patirtį paverčia pasakiška kelione su išraiškingais vaizdais, informatyviais straipsniais ir autentiškais vaizdo įrašais. Per globalias tematikas vadovėlis supažindina su įvairių profesijų žmonėmis, vietovėmis, mokslo ir technologiniais išradimais, istorija, gamtosauginėmis temomis. Visa tai skatina kritiškai mąstyti, formuoti, išreikšti ir pagrįsti savo nuomonę, siejant pasaulines aktualijas su gyvenimu. Kursas suteikia galimybę vartoti kalbą įvairiose asmeninio ir viešojo gyvenimo situacijose, ugdytis toleranciją, kūrybiškumą, įgyjant užsienio kalbos komunikacinę ir tarpkultūrinę kompetencijas. Kursą sudaro šešių lygių vadovėlių serija nuo A1 (Pradedantis vartotojas) iki C2 (Pažengęs vartotojas) lygio pagal bendrąjį Europos šalių kalbų mokymosi aprašą.

Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į nūdienos aktualią mokymo(si) aplinką ir situaciją, kai derinamos spausdintos ir skaitmeninės mokymo(si) priemonės. Skaitmeninis turinys, mokymosi ir įsivertinimo medžiaga leidžia padidinti besimokančiųjų savarankiškumą, motyvaciją ir puikiai tinka darbui kontaktiniu būdu, hibridiniam ar nuotoliniam mokymui. Kalbinei medžiagai įtvirtinti, žinioms ir pasiekimams įsivertinti reikalinga medžiaga pateikiama kiekvieno vadovėlio skyriaus pabaigoje (Review Lesson), įtvirtinamas žodynas ir gramatinės struktūros, akcentuojami tam tikri klausymo, skaitymo ir rašymo gebėjimai. Rašymo gebėjimams ugdyti skirta medžiaga apima įvairius C1 lygio tekstų žanrus. Vadovėlį patogu naudoti planuojant ugdymo procesą ir pamokų skaičių.

Kiekvienas vadovėlio skyrius yra papildytas „National Geographic“ vaizdo įrašų medžiaga. Autentiški vaizdo įrašų reportažai, aktualizuojantys šių dienų pasaulį, gyvąją gamtą ir inovacijas, ugdo besimokančiųjų sociokultūrinę, tarpkultūrinę ir daugiakalbę kompetencijas. Motyvuojančios vaizdo įrašų užduotys sudaro galimybę lavinti kalbines ir pažinimo, kūrybiškumo, socialines, emocines ir sveikos gyvensenos kompetencijas.

 

VADOVĖLIO SANDARA

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys:

  • Mokinio knyga: 12 skyrių, kiekvienas suskirstytas į skaitymo, žodyno, gramatikos, klausymo, rašymo, vaizdo įrašų žiūrėjimo užduočių poskyrius; gramatikos santraukos su visais paaiškinimais, netaisyklingų veiksmažodžių lentelė, rašymo formų pavyzdžių bankas, kalbėjimo užduočių pavyzdžiai ir posakiai, žodžių junginiai, prielinksniai, frazės ir posakiai su veiksmažodžiais.
  • Pratybų knyga su kompaktiniu disku.
  • Mokytojo knyga su papildomos medžiagos kompaktiniu ir vaizdo diskais – metodinės rekomendacijos, papildoma medžiaga, testai, testų garso takeliai, paaiškinimai ir patarimai, kaip planuoti ir vesti pamokas.
  • Interneto svetainės programėlė besimokančiajam.
  • Elektroninis vadovėlis.
  • Interaktyvios internetinės pratybos (MyELT Online Workbook).
  • Interneto svetainė NGL.cengage.com/life.
  • Interaktyvi priemonė pristatymams klasėje ir nuotoliniam mokymui (USB Classroom Presentation Tool).

 Life Second Edition (Upper-Intermediate) yra penktoji dalis iš šešių lygių vadovėlių serijos.

 
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Kalbinis ugdymas
Dalykas
Užsienio kalba (anglų)
Klasė
11 klasė
Kalba
Anglų
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nenustatyta
Puslapių skaičius
190
Pirmojo leidimo metai
2019
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9781337286121
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
National Geographic Learning/atstovas Knygynas Krisostomus OÜ Raamatukauplus Krisostomus
Leidėjo adresas
Raekoja plats 11, 51004 Tartu, Eesti
Leidėjo telefonas
+37067085248
Leidėjo svetainė
www.kriso.lt
Leidėjo el. paštas
violeta@kriso.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
life-upper-intermediate-recenzija