DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

#LaClasse A1

arrow_back Grįžti atgal

#LaClasse A1
D. Jegou, C. Vial

Šiuolaikiškai parengtą vadovėlį sudaro 7 skyriai. Jų pagrindą sudaro tokios aktualios temos kaip „Susipažinimas“, „Šeima“, „Laisvalaikis“, „Švietimas“, „Mada“, „Maistas“, „Šventės“ ir kitos temos, kurios atitinka Bendrąsias programas. Kiekvieną skyrių sudaro 9 skyreliai (išskyrus 0 skyrių), kurie sistemingai, žingsnis po žingsnio, lavina visus 4 gebėjimus, be to, dėka kruopščiai parinktos autentiškos medžiagos, vaizdinių priemonių, įdomios informacijos ir aiškių instrukcijų, galima kelti mokinių motyvaciją ir mokyti mokytis. Beveik visoms užduotims pateikiami pavyzdžiai, paaiškinimai, nuorodos. Tai skatina dirbti savarankiškai ir individualizuoti mokymosi procesą. Vadovėlis moko mąstyti (gausu kūrybinių užduočių). Šriftas stambus, ryškus, nuotraukos ir piešiniai- teminiai, šiuolaikiški, aiškūs. Vadovėlio pabaigoje yra naujo aktyvaus žodyno sąrašas, gramatikos taisyklės, pratimai pasiruošimui DELF A1, asmenavimo lentelės, klausymo pratimų transkripcija, Prancūzijos žemėlapis, frankofonijos žemėlapius. Prancūzų kalbos mokoma ne tik remiantis klausymo ir skaitymo tekstais, bet ir gyvenimiškomis kalbinėmis situacijomis, pateikiamomis kiekvienoje pamokoje, kurios yra orientuotos į mokymosi stilių įvairovę bei skirtingų gebėjimų mokinius. Vadovėlio medžiaga sudaro sąlygas realizuoti svarbiausius užsienio kalbos didaktinius principus, nes yra paremta gyvenimiškomis situacijomis, motyvuoja mokinius mokytis ir bendrauti, ugdo pasitikėjimą reiškiant savo nuomonę anglų kalba, įtraukia mokinius į mokymo procesą, skatinant būti žingeidžiais ir smalsiais, norinčiais pažinti kultūrą šalių, kurios kalbą mokiniai mokosi. Kiekviename vadovėlio skyriuje pateikiama tarpkultūrinio lavinimo pamoka („Faisons le point“).

Pratybų sąsiuvinio temos susietos su vadovėlio medžiaga. Užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius. Nevienodas užduočių sunkumo laipsnis teikia mokytojui galimybę atsižvelgti į individualius mokinių gebėjimus ir diferencijuoti ugdymą.

 Vadovėlio komplektas parengtas atsižvelgiant į šiuolaikinę mokymo/si aplinką, kai derinamos spausdintos ir skaitmeninės mokymo/si priemonės. Dirbdamas su šiuo vadovėliu, mokytojas galės naudotis interaktyvia lenta.

Vadovėlyje pateikiamų skaitymo ir klausymo tekstų bei užduočių tematika yra įdomi, aktuali, skatina mokinius kritiškai mąstyti, analizuoti. samprotauti (autoriai siūlo šiuos mokymo(si) metodus: teksto nagrinėjimą, pokalbius, diskusijas pagal pateiktus klausimus.

Vadovėlių komplektas paremtas šiuolaikinės didaktikos principais bei motyvacinėmis užduotimis, orientuotomis į holistinio mokymo metodiką: kiekviename skyriuje pateikiama daug klausymo užduočių, lavinančių skirtingas supratimo strategijas (pvz., nustatyti kalbėtojo požiūrius ir nuostatas, informacijos turinį).Tekstai autentiški (tai ypač svarbu Lietuvos kalbinėje aplinkoje, kai mokiniai turi ribotą sąlytį su natūraliai vartojama prancūzų kalba). Rašymo gebėjimų ugdymo užduotys ugdo besimokančiojo kompetenciją logiškai ir nuosekliai išdėstyti pagrindines mintis jas pagrindžiant, parinkti tinkamą teksto išdėstymą pagal pateiktą užduotį. Skaitymo gebėjimų plėtojimo medžiaga apima platų spektrą temų, tekstų tipų. Tekstai įgarsinti ir yra vaizdo įrašai, tai leidžia lavinti taisyklingo tarimo įgūdžius. Tekstų turinys ir kalbėjimo užduotys atitinka programoje numatytas temas ir potemes. Leksinei ir gramatinei kompetencijai ugdyti skiriama dėmesio kiekviename skyriuje. Žodynas yra labai turtingas. Žodynas akcentuojamas mokant ir skaitymo, ir klausymo, ir kalbėjimo. Nauji žodžiai pateikiami kontekste, mokoma atspėti jų prasmę.
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Kalbinis ugdymas
Dalykas
Užsienio kalba (prancūzų)
Klasė
9 klasė
Kalba
Prancūzų
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nenustatyta
Puslapių skaičius
128
Pirmojo leidimo metai
2019
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9782090389760
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
CLE International/ Atstovas UAB „Litterula“
Leidėjo adresas
Palangos g. 1, LT-01117 Vilnius
Leidėjo telefonas
+37052123844
Leidėjo svetainė
www.litterula.lt
Leidėjo el. paštas
vilnius@litterula.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
laclasse-a1