DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Adomania 4 B1

arrow_back Grįžti atgal

Adomania 4 B1
F. Gallon, C. Himber, A. Reboul

Šiuolaikiškai parengtą vadovėlį sudaro 9 skyriai. Jų pagrindą sudaro tokios aktualios temos kaip „Internetas ir socialiniai tinklai“, „Aprangos stilius. Reklama“, „Pergalės ir pralaimėjimai“, „Politika“, „Išradimai“, „Medijos“, „Darbo pasaulis“ ir kitos temos, kurios atitinka Bendrąsias programas. Kiekvieną skyrių sudaro 6 skyreliai (išskyrus 0 skyrių),  kurie sistemingai, žingsnis po žingsnio, lavina visus 4 gebėjimus, be to, dėka kruopščiai parinktos autentiškos medžiagos, vaizdinių priemonių, įdomios informacijos ir aiškių instrukcijų, galima kelti mokinių motyvaciją ir mokyti mokytis. Beveik visoms užduotims pateikiami pavyzdžiai, paaiškinimai, nuorodos. Tai skatina dirbti savarankiškai ir individualizuoti mokymosi procesą. Vadovėlis moko mąstyti (gausu kūrybinių užduočių, prašymų išsakyti savo nuomonę ir pagrįsti atsakymą. Šriftas stambus, ryškus, nuotraukos ir piešiniai - teminiai, šiuolaikiški, aiškūs. Vadovėlio pabaigoje yra svarbiausios gramatikos taisyklės. Prancūzų kalbos mokoma ne tik remiantis klausymo ir skaitymo tekstais, bet ir gyvenimiškomis kalbinėmis situacijomis, pateikiamomis kiekvienoje pamokoje, kurios yra orientuotos į mokymosi stilių įvairovę bei skirtingų gebėjimų mokinius. Vadovėlio medžiaga sudaro sąlygas realizuoti svarbiausius užsienio kalbos didaktinius principus, nes yra paremta gyvenimiškomis situacijomis, motyvuoja mokinius mokytis ir bendrauti, ugdo pasitikėjimą reiškiant savo nuomonę prancūzų kalba, įtraukia mokinius į mokymo procesą, skatinant būti žingeidžiais ir smalsiais, norinčiais pažinti kultūrą šalių, kurios kalbą mokiniai mokosi. Kiekviename vadovėlio skyriuje pateikiama tarpkultūrinio lavinimo pamoka („Cultures“), kuri ne tik supažindina su pasaulio šalių kultūra, bet priverčia mokinį pamąstyti apie tikrąsias gyvenimo vertybes. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra kartojimui skirtos užduotys (“Entrainement”), įsivertinimo užduotys (”Evalution”) ir nuo 2 skyriaus atsiranda užduotys, skirtos DELF B1.

Vadovėlio komplektas parengtas atsižvelgiant į šiuolaikinę mokymo/si aplinką, kai derinamos spausdintos ir skaitmeninės mokymo/si priemonės. su šiuo vadovėliu, mokytojas galės naudotis interaktyvia lenta.

Vadovėlyje pateikiamų skaitymo ir klausymo tekstų bei užduočių tematika yra įdomi, aktuali, skatina mokinius kritiškai mąstyti, analizuoti, samprotauti (autorė siūlo šiuos mokymo (si) metodus: teksto nagrinėjimą, pokalbius, diskusijas pagal pateiktus klausimus, aforizmų ir bendraamžių minčių komentavimą, iliustracijų aptarimą, pateiktų problemų ar probleminių situacijų sprendimą, informacijos paiešką, projektų rengimą grupėse ir kt.).

Vadovėlių komplektas paremtas šiuolaikinės didaktikos principais bei motyvacinėmis užduotimis, orientuotomis į holistinio mokymo metodiką: kiekviename skyriuje pateikiama daug klausymo užduočių, lavinančių skirtingas supratimo strategijas. Tekstai autentiški (tai ypač svarbu Lietuvos kalbinėje aplinkoje, kai mokiniai turi ribotą sąlytį su natūraliai vartojama prancūzų kalba). Rašymo gebėjimų ugdymo užduotys ugdo besimokančiojo kompetenciją logiškai ir nuosekliai išdėstyti pagrindines mintis jas pagrindžiant, parinkti tinkamą teksto išdėstymą pagal pateiktą užduotį. Į pratybas integruota gramatika padeda ugdyti leksinių ir gramatinių struktūrų taisyklingo vartojimo kompetenciją.

Skaitymo gebėjimų plėtojimo medžiaga apima platų spektrą temų, tekstų tipų. Tekstai įgarsinti ir yra vaizdo įrašai, tai leidžia lavinti taisyklingo tarimo įgūdžius. Tekstų turinys ir kalbėjimo užduotys atitinka programoje numatytas temas ir potemes: ateities planai; kultūrinis gyvenimas, ekologinės problemos; turizmas; šiuolaikinės informacinės ir kompiuterinės technologijos ir t.t. Leksinei ir gramatinei kompetencijai ugdyti skiriama dėmesio kiekviename skyriuje. Žodynas yra labai turtingas. Žodynas akcentuojamas mokant ir skaitymo, ir klausymo, ir kalbėjimo. Atkreipiamas dėmesys į tam tikras frazes, kurios vartotinos natūralioje kalbinėje interakcijoje.
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Kalbinis ugdymas
Dalykas
Užsienio kalba (prancūzų)
Klasė
11 klasė
Kalba
Prancūzų
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nenustatyta
Puslapių skaičius
128
Pirmojo leidimo metai
2018
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9782016252710
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
Hachette/Atstovas UAB „Litterula“
Leidėjo adresas
Palangos. g.1, LT-01117, Vilnius
Leidėjo telefonas
8 5 212 3844
Leidėjo svetainė
www. litterula.lt
Leidėjo el. paštas
litterula@tdd.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
rec-adomania-4