DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Istorija VII kl. (serija „Atrask“)

arrow_back Grįžti atgal

Istorija VII kl. (serija „Atrask“)
Jovaiša Eugenijus, Kučinskienė Audronė, Juchnevičienė Nijolė, Petrauskis Kęstutis, Vilkelienė Kristina, Čiurlionis Artūras, Čiegienė Birutė

Naujas serijos ATRASK istorijos vadovėlio komplektas VII klasei skirtas mokyti(s) tiriant.
Vadovėlio komplekto tikslas – sužadinti septintokų norą domėtis istorija, skatinti juos ieškoti, tyrinėti, analizuoti ir atrasti atsakymus į įvairiausius klausimus. Mokydamiesi iš šio vadovėlio komplekto mokiniai aiškinsis, kur susikūrė pirmosios civilizacijos, kaip žmonių gyvenimą veikė gamtos sąlygos, kur ir kaip formavosi pirmosios valstybės, kaip jos buvo valdomos, ką sukūrė ir mums paliko prieš tūkstančius metų gyvenę žmonės, nusikels į Viduržemio jūros pakrantę, nagrinės senovės graikų ir romėnų istoriją, keliaus prie Baltijos jūros ir susipažins su lietuvių protėvių – baltų – gyvenimu. Mokytojui – tai naudingas įrankis, leisiantis paprastai ir kūrybiškai planuoti, organizuoti pamokas – vesti mokinius istorijos pažinimo keliu, padėti jiems suvokti istorijos eigos priežastis ir padarinius.
Istorijos vadovėlio komplektą VII klasei sudaro:
Vadovėlis
Užrašai (užduočių sąsiuvinis)
Skaitmeniniai ištekliai virtualioje mokymosi aplinkoje https://klase.eduka.lt (skaitmeninis vadovėlis, užduočių bankas, metodinės rekomendacijos)
Vadovėlis – pagrindinė mokymosi priemonė, skirta įgyti žinių, ugdytis supratimą ir kritinį mąstymą. Jame pateikiama nuosekliai pagal dalyko Pagrindinio ugdymo bendrąją programą atrinkta, susisteminta ir mokiniams pritaikyta medžiaga.
Vadovėlio turinyje pateikiami siekiai (Ko sieksime?), padėsiantys išsikelti mokymosi uždavinius. Kiekvieno skyriaus įvade pateikiami skyriaus temų mokymosi tikslai (mokiniai sužinos, ko mokysis nagrinėdami skyrių).
Kiekviena tema pradedama pagrindiniu klausimu, į kurį mokiniai ieškos atsakymo skaitydami vadovėlio tekstą, nagrinėdami istorijos šaltinius, iliustracijas ir žemėlapius, diskutuodami, tyrinėdami.
Siūloma nuorodų į įvairius informacijos šaltinius – virtualią mokymosi aplinką (https://klase.eduka.lt) ir kitus.
Visi įvykiai pateikiami chronologiškai, svarbiausi pažymėti laiko juostoje.
Naujos temų sąvokos paryškintos, jos paaiškintos žodynėlyje. Taip pat pateikiama istorinių asmenybių rodyklė su trumpomis asmenybių biografijomis.
Kiekvieno skyriaus pabaigoje (Pasikartokime ir įsivertinkime) pateikiami šeši kartojimo klausimai, į kuriuos atsakydami mokiniai suvoks, ar suprato ir išmoko skyriaus medžiagą, kokias temas reikia pasikartoti, kokių žinių ar gebėjimų dar trūksta. Nagrinėdami šaltinius (I, II, III, V skyriai, tema Pasikartokime ir įsivertinkime) ar kurdami pasakojimą (IV skyrius, tema Pasikartokime ir įsivertinkime) mokiniai pasitikrins, ar suprato šaltinių tekstą, ar gali paaiškinti vartojamas sąvokas, ar geba logiškai ir argumentuotai pateikti savo nuomonę.
Skyriuose siūloma tyrimų (Senųjų civilizacijų architektūros paminklų maketai, Svečiuojamės pas graikų mokslininką, Romos teisės sistema pagal Dvylikos lentelių įstatymus, Baltų pirklio kelionės įspūdžiai) ir nurodomi jų atlikimo žingsniai.                                                                                Užrašai (užduočių sąsiuvinis) – svarbi mokymosi priemonė, skirta mokinių praktiniams įgūdžiams plėsti, tyrimams atlikti, žinioms ir gebėjimams įsivertinti, tobulėjimo kryptims numatyti.
Istorijos vadovėlio komplektas VII klasei (serija „Atrask“) – tai nuosekli istorijos mokymo(si) sistema, padėsianti mokiniams:
- ugdytis praktinius mokymosi gebėjimus,
- taikyti turimas žinias ir patirtį,
- išsamiau analizuoti ir vertinti įvairius istorinius šaltinius,
- įsitraukti į aktyvią veiklą stebint, tiriant, pažįstant, atrandant, siekti geresnių mokymosi rezultatų!


Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Visuomeninis ugdymas
Dalykas
Istorija
Klasė
7 klasė
Kalba
Lietuvių
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
172
Pirmojo leidimo metai
2016
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
978-5-430-06505-8
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
UAB „Šviesa“
Leidėjo adresas
Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas
Leidėjo telefonas
8 37 409 126
Leidėjo svetainė
www.sviesa.lt
Leidėjo el. paštas
info@sviesa.lt
Paskirto vertintojo recenzija
Vadovėlio įvertinimas.docx