DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Džiaugsmas tikėti. Katalikų tikybos vadovėlis. V kl.

arrow_back Grįžti atgal

Džiaugsmas tikėti. Katalikų tikybos vadovėlis. V kl.
Dobikaltienė Genovaitė, Vaitkutė Jurgita

Vadovėlio medžiaga pritaikyta mokytis vienuolikos ir dvylikos metų amžiaus, skirtingų poreikių ir pasiekimų mokiniams. Medžiaga nukreipta į vaikų gyvenimo patirtį, mąstymo raidos ypatumus. Laikomasi schemos „Gyvenimas – tikėjimas – naujas gyvenimas“.

Pirmame skyriuje „Noriu pažinti“ mokiniai kviečiami mąstyti, kas jų gyvenime užima daugiausia laiko, kam laiko lieka mažiau ir kodėl. Svarstoma, kuo svarbus tikėjimas ir malda, ieškoma atsakymų, kas yra tiesa, laimė, gėris ir jų Šaltinis. Aiškinama blogio kilmė, kaip įveikti blogį bendradarbiaujant su Dievu. Aptariamas žmogaus unikalumas, pašaukimo svarba įgyvendinant Dievo misiją pasaulyje.

Antrame skyriuje „Šventasis Raštas stiprina ir moko“ pristatoma knygų Knyga – Biblija. Aiškinama, kaip skaityti Šventąjį Raštą, skatinama tikėti ir pasitikėti Dievo Žodžiu, pristatomos Abraomo, Mozės, Saliamono tikėjimo istorijos. Mokiniai kviečiami laikytis Dievo įsakymų, atsisakyti netikrų dalykų garbinimo.

Trečiame skyriuje „Šventasis Raštas ir dabartis“ analizuojama kančios problema. Pasakojama apie lietuvių tremtį, žydų trėmimus, žydų tauta pristatoma kaip Dievo žodžio saugotoja ir perdavėja. Kalbama apie Jėzaus kančios prasmę ir aukos vertę. Aiškinama, kad tik įprasminta kančia padeda įveikti gyvenimo sunkumus.

Ketvirtame skyriuje „Jėzus – mūsų Gelbėtojas ir Draugas“ pristatoma Jėzaus misija – mokymas, gydymas, Kryžiaus auka, Šventosios Dvasios atsiuntimas, sakramentų dovanos. Mokiniai kviečiami asmeniškai atsiliepti ir kurti gražesnį Dievo dovanotą pasaulį, išgyventi priklausymo bendruomenei svarbą ir džiaugsmą, mokytis kartu melstis, švęsti šv. Mišias, ugdytis troškimą padėti ligoniams ir kenčiantiesiems.

Penktame skyriuje „Blogis įveikiamas gėriu“ iškeliama draugystės vertė. Pozityvūs santykiai tarp žmonių atskleidžiami kaip galimybė sekti apaštalų mokymą, konstruktyviai spręsti ginčus ir problemas, susitaikyti su Dievu, žmonėmis ir pačiu savimi. Mokiniai skatinami gerbti įvairių tautų, tikėjimo, rasės žmones ir suvokti, kad visi yra sukurti pagal Dievo paveikslą, yra Jo mylimi ir vertingi.

Šeštame skyriuje „Esu kviečiamas būti laimingas“ svarstoma, kas žmogui teikia laimę, koks galutinis jo gyvenimo tikslas, ką reiškia būti laisvam ir patirti tikrąjį džiaugsmą.

Daugiau informacijos apie šį vadovėlį
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Dorinis ugdymas
Dalykas
Tikyba
Klasė
5 klasė
Kalba
Lietuvių
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
124
Pirmojo leidimo metai
2013
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
978-9955-29-232-6
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“
Leidėjo adresas
Pylimo g. 27/14, LT-01309 Vilnius
Leidėjo telefonas
+37052122422
Leidėjo svetainė
www.katalikuleidiniai.lt
Leidėjo el. paštas
leidykla@katalikuleidiniai.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
Kataliku tikybos vadovėlis 5 kl. pasirinktas.pdf
Paskirto vertintojo recenzija
Dziaugsmas tiketi 5 kl. paskirtas.pdf