DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Ekologija. Evoliucija. Biologijos vadovėlis. XI-XII kl.

arrow_back Grįžti atgal

Ekologija. Evoliucija. Biologijos vadovėlis. XI-XII kl.
Lekevičius Edmundas, Ignatavičius Gytautas

Vadovėlis skiriamas tiems mo­kiniams, kurie pasirinko bendrąjį ir išplėstinį biologijos kursą. Jis yra parengtas laikantis Vidurinio ugdymo bendrųjų programų ir 2011 m. patvirtintos biologijos brandos egzamino programos. Vadovėlyje nagrinė­jamos visos šiose programose numatytos ekologijos ir evoliucijos temos. Į jas yra integruoti ir metodologiniai klausimai: kam reikalingi konceptualieji ir matematiniai modeliai, kaip kuriamos biologinės teorijos, kokius tyrimus atlieka Lietuvos ekologai ir evoliucionistai.

Autoriai stengėsi kiekvieną savo mintį dėstyti aiškiai, neperkrauti teksto terminais, detalėmis ir formulėmis, iliustruoti jį paveikslais, kad būtų lengvai suprantamas kiekvienam mokiniui. Antra vertus, vadovėlyje yra ir papildomos medžiagos, kuri, autorių nuomone, padeda geriau suvokti vieną ar kitą temoje aprašomą procesą ar reiškinį, nors jų ir nėra Bendrosiose programose. Ji išskiriama žalsvu fonu.

Vadovėlį sudaro dvi dalys: „Ekologija“ ir „Evoliucija“. Jos suskirstytos skyriais, o šie – temomis. Temos pabaigoje yra nagrinėtos medžiagos santrauka, kurioje pateikiamos pagrindinės išvados. Pagrindiniai termi­nai išskiriami pusjuodžiu šriftu. Jų vieta tekste nurodyta knygos gale, dalykinėje rodyklėje.

Kiekvienas skyrius baigiamas savarankiško darbo užduotimis. Jos pa­dės mokiniams ne tik patiems įsivertinti savo pasiekimus, bet ir dar kartą api­bendrinti skyriaus medžiagą, pakartoti svarbiausias sąvokas bei sampra­tas, pritaikyti įgytas žinias. Užduotys parengtos atsižvelgiant į biologijos egzamino struktūrą, jos padės pasirengti kontroliniams darbams ir valstybiniam biologijos egzaminui.

Daugiau informacijos apie šį vadovėlį
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Dalykas
Biologija
Kalba
Lietuvių
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
200
Pirmojo leidimo metai
2013
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
978-5-430-06140-1
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
UAB „Šviesa“
Leidėjo adresas
Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas
Leidėjo telefonas
8 37 409 126
Leidėjo svetainė
www.sviesa.lt
Leidėjo el. paštas
info@sviesa.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
Ekologija. Evoliucija. XI-XII kl.-pasirinktas.pdf
Paskirto vertintojo recenzija
Ekologija. Evoliucija. XI-XII kl.-paskirtas.pdf