DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Lituanistinio švietimo įstaigoms. Pradinis ir pagrindinis ugdymas

Anotacija

Skaitmeninių mokymo priemonių rinkinys „Lituanistinio švietimo įstaigoms. Pradinis ir pagrindinis ugdymas“ skirtas užsienyje besimokantiems 2–10 klasių lietuviams bei Lietuvos mokyklas lankantiems ukrainiečiams, kitiems užsieniečiams, taip pat iš užsienio grįžusiems lietuviams, kurie papildomai mokosi lietuvių kalbos. 

Priemonės parengtos pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą ir skirtos mokytis lietuvių kalbos bei susipažinti su Lietuvos istorija, geografija, kultūra. Rinkinį sudaro vaizdo ir garso medžiaga, interaktyvios užduotys, pamokų pateiktys, papildoma medžiaga.

Atskiri mokymosi objektai, kaip papildoma mokymo priemonė praturtins ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose dėstomas lietuvių kalbos, geografijos ir istorijos pamokas, 2–4 klasėms skirtos logopedinės pratybos padidins pagalbos mokiniui specialistų mokymo išteklius.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Lietuvių kalba ir literatūra Geografija Istorija Įtraukusis ugdymas
Klasė(-ės): 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Teikėjas: UAB „Elektroninės leidybos namai“
Ar mokama? Ne
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2023-03-10 (atnaujinta: 2023-03-10)