DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

„Scoolsy“

Anotacija

„Scoolsy“ – internetinė platforma mokytojams ir moksleiviams, skirta individualizuoto mokymo(si) organizavimui, į(si)vertinimo ir vaiko individualios pažangos stebėjimui.

Realus individualizavimas. „Scoolsy“ suteikia realias galimybes užtikrinti individualizuotą ugdymą kiekvienam vaikui – mokiniai yra įgalinti tuo pačiu metu mokytis skirtingas vieno dalyko temas ar pasirinkti skirtingus tos pačios užduoties atsiskaitymo būdus.   

Mokymasis be spragų. „Scoolsy“ kursas išdėstytas nuo lengviausių (bazinių) temų iki aukštesniojo lygio temų, kas leidžia iš esmės performuoti mokinių pasiekimų vertinimo sampratą, t.y. užtikrinti individualų mokymąsi be spragų.   

Fenomenais grįstas ugdymas. „Scoolsy“ rasite integruotą humanitarinių ir socialinių bei gamtos mokslų kursą, grįstą fenomenais.   

Rekomenduojamas turinys. 2023-24 m.m. siūlomas rekomenduojamas šių dalykų turinys 5–10 klasėms pagal atnaujintą BUP: lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos, integruotų humanitarinių ir socialinių dalykų (istorija, etika / tikybos, ekonomikos, socialinės geografijos, pilietiškumo, psichologijos); integruotų gamtos mokslų dalykų (fizikos, chemijos, biologijos, gamtinės geografijos). 

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Biologija Chemija Etika Tikyba Ekonomika ir verslumas Gamtos mokslai Geografija Istorija Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Pilietiškumo pagrindai Užsienio kalba (pirmoji) Fizika Filosofija Psichologija
Klasė(-ės): 5 6 7 8 9 10
Teikėjas: UAB „Forward education tools“
Ar mokama? Taip
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2023-02-28 (atnaujinta: 2023-02-28)