DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Dalykininkams – metodinė medžiaga ruošiantis programų diegimui

Grįžti

Dalykininkams – metodinė medžiaga ruošiantis programų diegimui
event 2023-04-07 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Dalykininkams – metodinė medžiaga ruošiantis programų diegimui

Ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio diegimui, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) mokytojams pristato metodinius leidinius bei filmus, skirtus tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Aktualią medžiagą gali rasti kalbų, IT, tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų, fizinio, dorinio, meninio bei technologijų ugdymo mokytojai, taip pat pradinio ugdymo pedagogai.

Leidiniuose ir filmuose apžvelgiamas pasirengimas dirbti su atnaujintomis bendrosiomis programomis, pristatomi atlikti tyrimai, planuojami išorinio vertinimo pokyčiai, kitos naujovės, dalinamasi gerąja praktika. Be to, dėmesys skiriamas ir bendrųjų kompetencijų, aktualių pedagogų kasdieninėms užduotims atlikti, tobulinimui.

Išskiriamos bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos, komunikacijos ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis, organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo, bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos.

Šią ir visą pasiruošimo diegti atnaujintą turinį medžiagą rasite Švietimo portale.

 

Leidiniai ir filmai parengti įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“.