DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Neformalusis vaikų švietimas

Grįžti

Kaip kompiuteriniai žaidimai Lietuvos mokyklose padeda kovoti su dezinformacija
event 2022-12-09 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Kaip kompiuteriniai žaidimai Lietuvos mokyklose padeda kovoti su dezinformacija

„Super pilietis“ (angl. Super Citizen) projektas – tai „Trys kubai“ ir Britų tarybos Lietuvoje organizuojamos interaktyvios pilietiškumo pamokos. Projekto partneriais tapo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ir DebunkEU.org. Šį rudenį pamokos pasiekė 500 mokinių 8-10 klasėse – iš viso 28 klases Lietuvos mokyklose. Projektas apima ir mokyklas, kurias lanko tautinės mažumos, kadangi jas neretai ir pasiekia dezinformacija.

„Super Pilietis“ projektas

Šiandienos  įtemptame  politiniame  ir  socialiniame  kontekste,  projektas  ugdo  jaunimo  kritinio mąstymo kompetencijas – kaip atskirti dezinformaciją socialiniuose tinkluose bei kokią atsakomybę kiekvienas iš mūsų neša savo veiksmais, būdami visuomenės dalimi.

Pagal 18 metų trukusį PISA tyrimą (2018 m.) Lietuvos mokyklose, patiriami bendrumo ir buvimo priimtam  jausmai  daro  poveikį mokinių skaitymo ir suvokimo kompetencijoms. „Super pilietis“ projekto pamokų metu mokiniai bendradarbiaudami komandose atlieka pilietiškumo užduotis, nagrinėja diskriminacines, melagingas žinutes, laisvos žiniasklaidos svarbą bei patys tampa žurnalistais ir atlieka tyrimus. Mokymosi procese reflektuojama kartu su mokytoju, sukuriama bendrų tikslų siekimo aplinka.

Taip pat tyrime nustatyta, kad tik 33 proc. mokinių teigiamai vertina save savo bendruomenėse. Dėl to interaktyvios pilietiškumo pamokos taip pat vedamos tautinių mažumų mokyklose rusų kalba, su tikslu padėti jaunimui lengviau integruotis į visuomenę, kurioje gyvena.

Žaidimu paremtos pamokos formaliajame švietime

„Žaidimu   paremtos   pamokos   skatina   mokinių   įsitraukimą   į  pilietiškumo  temas.  Jaunimui kompiuteriniai  žaidimai  yra  gerai  pažįstama  ir  mėgiama  aplinka,  dėl  to  jie  linkę  lengviau susidomėti šia forma pateiktu turiniu.“ – teigia „Trys kubai“ bendraįkūrėjas Tadas Bielskis.

Pamokos padeda ugdyti pažinimo, bendradarbiavimo, kultūrines ir socialines kompetencijas. Jaunimas mokosi kritiškai vertinti informacijos šaltinius bei yra skatinamas domėtis šalies ir pasaulio aktualijomis. Ugdomi problemų sprendimo, aktyvaus klausymo ir komunikacijos, efektyvaus darbo komandoje įgūdžiai.

„Integravus interaktyvius pamokos pasaulius į švietimą, mokymasis tampa dinaminiu procesu. Mokiniai ne tik kalba, bet ir aktyviai dalyvauja kartu spręsdami interaktyvias pilietiškumo užduotis.“ – pabrėžia „Trys kubai“ bendraįkūrėjas Darius Kniūkšta.

Kaip atrodo interaktyvios pilietiškumo užduotys

„Džiaugiamės  drauge  su  „Trys  kubai“  įgyvendindami  iniciatyvą  „Super  Citizen“,  kuri  puikiai iliustruoja, jog kompiuteriniai žaidimai gali būti ne tik laisvalaikio pramoga, bet ir prasmingas įrankis  mokytis  pilietiškumo.  Žaisdami  mokiniai  turi  galimybę  išbandyti  demokratinių  principų veikimą, mokytis apie buvimo atsakingu piliečiu svarbą bei ugdyti kritinį mąstymą. Šie gebėjimai itin svarbūs šiandien, jie padeda jaunuoliams tobulėti, rasti inovatyvius sprendimus bei skatina kūrybiškumą.“ – apie projektą atsiliepia Britų tarybos Lietuvoje vadovė Ona Marija Vyšniauskaitė.

Pamokų metu mokiniai tyrinėja demokratijos principus, pilietines vertybes, kultūrinius reiškinius, istorinius faktus. Susipažįstama su sąvokų, kaip pvz.: kibernetinės grėsmės, informacinis karas, reikšmėmis. Mokiniai taip pat tyrinėja jiems gerai pažįstamų platformų – socialinių tinklų – įrašų pavyzdžius. Taip pat atliekamas žurnalistinis tyrimas ir rašomas straipsnis, pasirinkus tikrą istoriją, nutikusią Lietuvoje. Mokiniai supažindinami su išilginiu skaitymu – kaip tą daro profesionalūs faktų tikrintojai. Kartu su mokytoju tyrinėjami taikaus protesto būdai, mokiniams parodomos jų, kaip piliečių demokratinėje visuomenėje, teisės.

„Projektą vainikavo renginys vienoje iš mokyklų, dalyvaujančių projekte. Vilniaus Lazdynų mokykloje surengta panelinė diskusija „Kaip kompiuteriniai žaidimai mokyklose padeda kovoti su dezinformacija?“. Renginio metu Britų tarybos Lietuvoje ir Trys kubai atstovai bei projekto partneriai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija bei DebunkEU.org susitiko su mokinių ir mokytojų bendruomene aptarti žaidimu paremtų pilietiškumo pamokų svarbą“ – pasakoja „Trys kubai“ bendraįkūrėja Dovilė Pakutinskaitė.

Pilietiškumo pamokų svarba Lietuvos mokyklose

„Iš esmės pasikeitus geopolitinei ir saugumo situacijai Europoje, intensyvėjant informacinėms grėsmėms, skirtingos Lietuvos Respublikos institucijos ėmė aktyviau kalbėti apie visuomenės pilietiškumo, atsparumo informacinėms grėsmėms ugdymo svarbą.

Dėl šios priežasties, „Trys Kubai“ iniciatyva prisidėti prie pilietiškumo ir moksleivių atsparumo dezinformacijai ugdymo yra labai svarbi ir reikšminga. Mokydamiesi žaisdami „Minecraft” mokiniai  susiduria  su  įvairiomis  realaus  gyvenimo problemomis ir turi jas spręsti. Jie aktyviai dalyvauja demokratiniuose procesuose: aptaria situacijas, balsuoja ir renka atsakingus asmenis situacijų valdymui. Tai reikšmingai prisideda prie žinių apie demokratinę valstybę, pilietinių teisių ir laisvių ugdymo.

Generolo  Jono  Žemaičio Lietuvos karo akademijos įsitraukimas į „Trys kubai“ ir Britų tarybos Lietuvoje  projekto  įgyvendinimą,  prisidėjo  ir  prie  Akademijoje  įgyvendinamo  mokslo  tiriamojo darbo „Lietuvos visuomenės atsparumo ir galios vystymas pilietinei gynybai“ vykdymo: kartu dalyvauta Nacionalinės švietimo agentūros mokytojams rengtuose kursuose nacionalinio saugumo ir gynybos tema, surengta interaktyvi „Minecraft“ simuliacija LR krašto apsaugos bei LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, KAS sistemos atstovams, mokytojams, tėveliams, dėstytojams, edukologams ir ekspertams sausio 13 d. tematika.

Džiaugiamės, kad užsimezgęs bendradarbiavimas prisideda prie nacionaliniu mastu reikšmingų pokyčių įgyvendinimo.“ – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Gynybos inovacijų centro atstovai.

Švietimo inovacijos

Britų taryba Lietuvoje ir „Trys kubai“ suvienijo jėgas, kad pilietiškumo pamokos mokyklose atgytų nauja, mokinių  įsitraukimą skatinančia forma. „Trys kubai“ jau trečius mokslo metus iš eilės Lietuvos mokykloms teikia žaidimu paremtas pamokas formaliajam ir neformaliajam švietimui. „Super Pilietis“ projektas padeda jaunimui susipažinti su šių dienų aktualijomis ir ugdyti naujas XXI a. kompetencijas bei apmoko mokytojus, kaip sėkmingai naudotis skaitmeniniais įrankiais pamokose.

Švietimo portale informaciją apie pamokas su „Minecraft“ galite rasti čia