DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Priemonės

Pasiūlyti savo priemonę

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtino Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą. Naujos redakcijos aprašas nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo tvarką.

Norėdami pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę atsiųskite prašymą su deklaracija el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą su nuorodomis į metodinę medžiagą rasite čia.

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika pateikiama čia.

Apie neveikiančią ar netinkamą priemonę praneškite el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Parsisiųsti sąrašą:

Word Excel

Kūrybingumo mokykla

„Kūrybingumo mokykla“ yra edukacinė platforma skirta vyresniųjų klasių moksleiviams bei mokytojams, siekiantiems papildyti savo dėstomą...

Matematika 11–12 kl.

Skaitmeninė mokymo priemonė matematikai – tai struktūriškai vienodai pateikta didžioji dalis vidurinės mokyklos 11–12 klasių...

Matematika 7-8 kl. Vaizdo pamokos

Mokomųjų priemonių paskirtis? padėti silpniau besimokantiems, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas...

MATEMATIKA.LT

Vaizdo pamokos, užduotys, skirtos savitikrai ir pasirengti matematikos brandos egzaminui, PUPP ir VBE užduočių sprendimų vaizdo įrašai.

Matematinio raštingumo užduotys

Matematinio raštingumo užduotys aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti. Matematinis raštingumas padeda mokiniams suprasti...

MATEMATYCZNE ZOO

Matematikos užduotys, galvosūkiai, programavimo pradmenys lenkų kalba

Matific

Matific - tai elektroninė mokymosi aplinka, kuri leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą ir suteikia interaktyvią motyvavimo...

MERGE EDU

MERGE EDU - tai yra interaktyvaus mokymo(si) platforma, kurioje pasitelkiami virtualios ir papildančiosios realybės sprendimai (VR/AR)....

Mokslobaze.lt

Mokymosi portalas intenete, kuriame mokiniai ir studentai gali užduoti klausimus ir gauti atsakymus visomis mokslo temomis, skaitmeninė mokslo...

Pasirengimas matematikos valstybiniam brandos egzaminui

Kauno technologijos universiteto parengtas atviras nuotolinio mokymo kursas, kurio mokymosi turinį sudaro aktualiausios ir dažniausiai per...

Pedagogas.lt Epamokos

Epamokos - tai už mokytojus paruoštas skaitmeninis ugdymo turinys, kurį galima naudoti ugdant fizinėje klasėje ar nuotoliniu būdu, 5-12...

PhET

Kolorado universiteto pateiktos interaktyvios simuliacijos suskirstytos pagal dalykus (fizika, chemija, biologija, Žemės mokslai ir kt.) ir ugdymo...