DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Priemonės

Pasiūlyti savo priemonę

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtino Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą. Naujos redakcijos aprašas nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo tvarką.

Norėdami pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę atsiųskite prašymą su deklaracija el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą su nuorodomis į metodinę medžiagą rasite čia.

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika pateikiama čia.

Apie neveikiančią ar netinkamą priemonę praneškite el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Parsisiųsti sąrašą:

Word Excel

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija

Lietuvių klasikinės literatūros antologija apima lietuvių autorių kūrinius nuo seniausių dokumentų iki šiuolaikinės literatūros.

Svetainė ,,E-paveldas“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos portalo „ePaveldas“ lietuvių literatūros klasikos kūriniai. Jais teisėtai ir nemokamai...

Svetainė „iMokytojai“

„iMokytojai“ - tai inovatyvių, išradingų ir iniciatyvių mokytojų bendruomenė. Suprasdami, kaip svarbu mokytojams mokytis...

Teachers Lead Tech

Nuolatinio mokymosi programa pradinių klasių mokytojams, atvedanti technologinės kūrybos įgūdžius į klasę. Būtina prisijungti.

Užduotys skaitymo gebėjimams ugdyti

Skaitymo užduotys aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti. Skaitymo gebėjimai – gebėjimai suprasti, apmąstyti rašytinius...

Vaizdo pamokos įvairiems dalykams

Pateikiama matematikos, informacinių technologijų, fizikos, dailės, programavimo, lietuvių, anglų bei prancūzų kalbų vaizdo pamokos. Yra praktinių...

Vakaro žvaigždelė

„Vakaro žvaigždelė” – kad vaikai dori užaugtų. Mūsų internetinėje svetainėje galėsite klausytis „Vakaro žvaigždelės”...

Virtuali pažintis su lietuvių rašytojais

Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia virtualiai pažinti lietuvių rašytojus! Muziejaus svetainėje rasite įtraukiančių žaidimų tiek...

Virtualios ekskursijos į literatūros klasikų kambarius

Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia virtualiai pažinti lietuvių rašytojus! Muziejaus svetainėje turėsite galimybę pasidairyti po...

Virtualios parodos iš Lietuvos muziejų rinkinių

Lietuvos muziejų sukurtos virtualios parodos.

XX a. Lietuvių literatūros chrestomatija 1904–1989

Projekto „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ leidinys