DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Priemonės

Pasiūlyti savo priemonę

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtino Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą. Naujos redakcijos aprašas nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo tvarką.

Norėdami pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę atsiųskite prašymą su deklaracija el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą su nuorodomis į metodinę medžiagą rasite čia.

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika pateikiama čia.

Apie neveikiančią ar netinkamą priemonę praneškite el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Parsisiųsti sąrašą:

Word Excel

Lietuvių etninė kultūra. II dalis: Augalija etninėje kultūroje

Priemonė supažindina su augalijos prasme pasaulėžiūroje, papročiuose, folklore, liaudies mene ir liaudies medicinoje. Pristatomos žemės darbų...

Lietuvių etninė kultūra. III dalis: Namai etninėje kultūroje

Priemonės tikslas – supažindinti su lietuvių namų samprata, namo dalių bei vidaus daiktų prasmėmis, susijusiomis su žmogumi, šeima,...

Lietuvių kalba 5–6 klasėms

Lietuvių kalbos mokymo(si) svetainė 5–6 klasei

Lietuvių kalba 7–8 klasėms

Lietuvių kalbos mokymo(si) svetainė 7–8 klasei

Lietuvių kalba ir literatūra 11–12 kl.

Ši skaitmeninė mokymo priemonė skirta papildomam darbui 11–12 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose ir savarankiškam...

Lietuvių kalba ir literatūra 9–10 kl.

Ši skaitmeninė mokymo priemonė skirta papildomam darbui 9–10 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose ir savarankiškam...

Lietuvių kalbos instituto skaitmeniniai ištekliai mokyklai

Lietuvių kalbos instituto pasvetainė Mokyklai – mokytojams ir mokiniams skirta erdvė, kur vienoje vietoje rasite įvairius skaitmeninius...

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasėms įdomi ir naudinga mokymo priemonė ne tik Lietuvos mokiniams, bet ir...

Lietuvių kalbos vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai „Mano ir tavo šalis LIETUVA“ ir „Labas“

Lietuvių kalbos vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai, padedantiems užsienio lietuvių švietimo įstaigų mokiniams mokytis lietuvių kalbos

Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė („šaltiniai.info“)

Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė.

Lietuvos kino centro kino edukacija

Lietuvos kino centras koordinuoja kino edukacijos projektus, siekdamas didinti vizualinio raštingumo ugdymo prieinamumą. Šiuo metu...

Lietuvos muziejai internete

Lietuvos muziejai internete