DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Istorija 9-10 kl.

Anotacija

Istorijos skaitmeninė mokymo priemonė (toliau – SMP) skirta 9-10 klasių mokiniams ir tinkama taikyti mokymui, savarankiškam mokymuisi, žinių ir kai kurių gebėjimų patikrinimui. Naudojantis priemone mokytojas turi galimybę pamoką dėstyti įdomiau, greičiau ir efektyviau atlikti apklausas.       

Istorijos SMP apima svarbias istorijos temas, atitinkančias atnaujintas istorijos ugdymo programas. Mokomuosius objektus skaitmeninėje mokymo priemonėje sudaro teorinė dalis, interaktyvios ir kūrybinės užduotys. Teorinėje dalyje medžiaga struktūruota ir pateikiama trumpais teiginiais, ją lydi gausi vaizdinė medžiaga: žemėlapiai, schemos, paveikslai, animuoti piešiniai, fotonuotraukos. 

Priemonę atnaujino Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Istorija
Klasė(-ės): 9 10 11 12
Teikėjas: Nacionalinė švietimo agentūra
Ar mokama? Ne
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2022-10-04 (atnaujinta: 2022-10-04)