DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Skaitmeninių įtraukiojo ugdymo priemonių rinkinys „EduSensus“

Anotacija

Skaitmeninių mokymo priemonių rinkinį „EduSensus“ kūrė Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

Priemone galima naudotis ugdant vaikus, turinčius kalbėjimo ir kalbos, klausos, intelekto, autizmo spektro sutrikimus, sulėtėjusią raidą ar ikimokyklinio amžiaus vaikus, padedant formuoti jų tipinę raidą.

Visos priemonės remiasi Europos disleksijos draugijos viceprezidentės Martos Bogdanowicz rekomendacijomis. Pagal jas sukurti edukaciniai žaidimai sėkmingai naudojami įvairiose šalyse. Skaitmenines mokymo priemones lokalizuoti Lietuvoje padėjo ekspertės Loreta Grikainienė, Rima Bagdanavičienė, Ieva Stelmokienė, Ramunė Saulėnienė.

Visą skaitmeninių mokymo priemonių sistemą sudaro virš 3000 interaktyvių bei papildomų veiklų. Lietuvai adaptuotos ir sukurtos šios „EduSensus“ programos: „Logoritmika“, „Logožaidimai“, „Žodžių žaidimai“, „Pažiūrėk ir pasakyk“, „Kalbantys paveikslėliai“, „Žingsnis po žingsnio“.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Visuomeninis ugdymas Gyvenimo įgūdžiai Įtraukusis ugdymas
Klasė(-ės): Priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4
Teikėjas: Nacionalinė švietimo agentūra
Ar mokama? Ne
Kalba: Lietuvių kalba Lietuvių gestų kalba
Paskelbimo data: 2022-03-23 (atnaujinta: 2022-08-26)