DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Reflectus

Anotacija

Reflectus - yra mokytojų praktikų sukurtas internetinis reflektavimo įrankis moksleiviams ir mokytojams. Reflectus sistema yra skirta palengvinti, supaprastinti bei automatizuoti reflektavimo ir grįžtamojo ryšio procesus, kurie leidžia mokytojams greičiau (pa)matyti ir suprasti kiekvieną moksleivį, bei pamatuoti jo asmeninę pažangą. Sistema susideda iš dviejų dalių: platforma mokytojams kompiuteriuose bei programėlė mokiniams telefonuose arba planšetėse. 

Apie Reflectus naudojimą

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Įtraukusis ugdymas Gyvenimo įgūdžiai Menų istorija Psichologija Teisė Filosofija Fizika Medijų menas Užsienio kalba (pirmoji) Technologijos Teatras Gimtoji kalba ir literatūra (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) Šokis Visuomeninis ugdymas Pilietiškumo pagrindai Muzika Matematika Istorija Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių gestų kalba Fizinis ugdymas Gamtos mokslai Informatika Geografija Biologija Chemija Dailė Etika Tikyba Ekonomika ir verslumas
Klasė(-ės): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teikėjas: UAB Refleksija
Ar mokama? Taip
Kalba: Lietuvių kalba Anglų kalba
Paskelbimo data: 2021-12-03 (atnaujinta: 2023-05-03)