DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Nuotolinis mokymas. Ornamento kūrimas Excel ar kita kompiuterine programa

arrow_back Grįžti

Nuotolinis mokymas. Ornamento kūrimas Excel ar kita kompiuterine programa

Inga Hokušienė 2020-03-21

Nuotolinė pamoka Ornamento kūrimas Excel programa
(Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos šablone)
Integruota technologijų (2.3. Suprantamai, kūrybingai ir informatyviai perteikti informaciją projektiniame darbe),
dailės (1.3.1. Bandyti stilizuoti vaizduojant įvairias formas. 1.3.2. Atsižvelgti į statiško ir dinamiško komponavimo principus.),
IT (1.8. Paaiškinti IKT naudą kasdienei žmogaus veiklai. 6.1. Valdyti pagrindines skaičiuoklės priemones.),
etninės kultūros pamoka (2.1.7. Nagrinėti regionines tautodailės tradicijas, kurti įvairių rūšių liaudies meno kūrinius arba liaudies meno elementus panaudoti savo kūryboje)
Pamokos tikslas: Praktiškai, individualiai atliekant kūrybinę užduotį lavinti gebėjimus panaudoti IKT realioms problemoms (schema langeliais) sręsti, domėtis ir savo kūrybiniuose ieškojimuose panaudoti liaudies meno elementus vėliau sukurtus ornamentus įgyvendinant pasirinkta rankdarbių technika.

Uždaviniai:
sukurti 3 juostinius ornamentus (planuojama panaudoti kuriant juosteles knygai):
Excel (ar kita pasirinkta) programa,
kiekvieno ornamento aukštis ne mažesnis 20 langelių;
ornamento elementas pakartotas 3 – 5 kartus;
langeliai-pilki ir balti. Galimi ir kiti spalviniai variantai, atkreipiant dėmesį į tai, kad vienoje Excel programos eilutėje (horizontali linija) gali būti tik viena spalva;
kiekvieną ornamentą (3 vnt.) išsaugoti jpg. formatu įvardinant Vardu, Vardu1, Vardu2 ir atsiųsti el. paštu ingaegzam@gmail.com
Įsivertinti ir atsiųsti užpildyta užduoties lapą, 3 ornamentus (atskirais jpg.failais) bei MS Excel darbaknygę (su visais ornamentais).

Gal kas norėtimėte prisijungti ir vesti mokiniams tokią pat pamoką?
Po to galėtume padaryti bendrą virtualią parodą, vėliau susikurtus raštus įgyvendinti pasirinktomis technikomis (siuvinėti kryželiu, varstyti audinio juostelėmis, nerti …)

P.S. darbe yra ir kolegės, IT mokytojos, Rimos Juškienės kurtos medžiagos. Ačiū


arrow_back Grįžti