DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

NACIONALINIS VS. TARPTAUTINIS

arrow_back Grįžti

NACIONALINIS VS. TARPTAUTINIS

Evaldas Bakonis 2019-02-19

Šiandien visai netikėtai, neplanuotai teko dalyvauti renginyje, skirtame tarptautinio bakalaureato mokyklų Lietuvoje dvidešimtmečiui. Nors gana chaotiški pasisakymai neatrodė panašūs į planuotą struktūruotą diskusiją, tačiau pagrindinis klausimas nuskambėjo net keletą kartų. Jis formuluotas taip: „Ko nacionalinis ugdymas galėtų pasimokyti iš šalia esančio tarptautinio ugdymo?“
Pagrindinė išvada labai aiški – atskirų elementų iš sėkmingai atrodančios sistemos perėmimas naudos neduos. Arba kopijuojam ištisai visą sistemą, arba negaištam laiko atskirų elementų adaptavimui. Bet galima perimti aiškiai matomus principus, kurių stokojama mūsų sergančiame švietime. Keletas jų:
1. Rimto dėmesio susilaukia tik ta veikla, kuri yra įvertinama, t.y. pripažįstama, kad žmogus keletą metų ne veltui gaišo laiką, skyrė dalį savo intelektinių resursų. Jei nacionalinėje sistemoje gimnazistai mokosi dvylika ar daugiau dalykų, o atsiskaityti privalo tik už tris, tai spėkim, koks visų požiūris į tai, už ką atsiskaityti nereikia? Tarptautiniame bakalaureate visi šeši dalykai baigiasi šešiais egzaminais. Ir net jeigu yra keletas dalykų, kurie netelpa į šešių dalykų sąrašą, tai galutiniame atsiskaityme jie prideda papildomai balų suminiam vertinimui.
2. Jei ugdyme naudojamos kažkokios sąvokos, tai skiriama pakankamai dėmesio tam, kad visi (mokiniai, mokytojai, kiti bendruomenės nariai) suprastų jas vienodai. Kad neliktų tiek interpretacijų, kiek apskritai yra tas sąvokas naudojančių. Pavyzdžiui, vien vertinimo principai tarptautinio bakalaureato vidurinio ugdymo programoje aprašyti 268 puslapių kūrinyje. Įdomu, kiek  puslapių vertinimui bus skiriama mūsų atnaujintame ugdymo turinyje? 5? 10? Tai bus propagandinių šūkių rinkinys ar rimtos instrukcijos?
3. Žodžių ir veiksmų darnos išlaikymas. Jei istorijos turi būti mokoma „į gylį“, tai suprantama, kad to nepavyks pasiekti mokant per porą metų „visų tautų ir visų laikų“ istorijos. Jei numatyta socialinė veikla, tai ji ir yra socialinė – skirta sociumui, o ne tik sau.


arrow_back Grįžti