DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Kvietimas į šokio mokytojų metodinę – praktinę konferenciją

arrow_back Grįžti

Kvietimas į šokio mokytojų metodinę – praktinę konferenciją

Gyvenimą keičiantis šokis… 2014-02-08

Maloniai kviečiame ikimokyklinių įstaigų, pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, profesinių mokyklų mokytojus, kolegijų dėstytojus dalyvauti praktinėje – metodinėje konferencija tema „Tiltas į mokymo(si) sėkmę ir kūrybiškumo ugdymą“ Konferencijos metu apžvelgsime šokio dalyko indėlį į asmenybės ugdymą, aptarsime šokio dalyko kaitos tendencijas, perspektyvas, kryptis. Pasidalinsime sukaupta metodine, praktine patirtimi, išskirsime dalyko reikšmę moksleivio saviraiškai, pamokų organizavimo būdus, metodų panaudojimą, motyvuojant mokinį, tautinių tradicijų puoselėjimą, naujų formų ieškojimą kūrybinei veiklai atskleisti. Konferenciją organizuoja Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos Šokio mokytojų metodinis būrelis. Daugiau informacijos ir registracija: Kvietimas i konferencija Kviečiame ir laukiame visų, norinčių ir galinčių pasidalinti savo gerąja patirtimi. Kviečiame ir laukiame visų, norinčių pasisemti patirties.

arrow_back Grįžti