DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

KODĖL LIETUVOS ŠVIETIMUI NESISEKS DAR 12 METŲ?

arrow_back Grįžti

KODĖL LIETUVOS ŠVIETIMUI NESISEKS DAR 12 METŲ?

Evaldas Bakonis 2018-09-14

Išvedęs žydus iš Egipto žemės, Mozė 40 metų vedžiojo juos po dykumą tam, kad užmirštų vergovę. Į pažadėtąją Izraelio žemę turėjo įžengti atsikračiusi vergiškų papročių ir įpročių laisva tauta.
Galvokim, kad 2030 metais Lietuvoje viskas bus kitaip. Gal net vyriausybei, švietimui ims vadovauti tie, kurie ne tik nesinaudos sovietiniais papročiais ir įpročiais, bet gal net nieko apie juos nežinos?
Gi dabar gyvenam „po senovei“ – 1) tik valdžia žino, kaip turi būti; 2) tik valdžiai suteikta teisė skelbti vieną tiesą, tačiau patyliukais elgtis priešingai.
Nuvalkiotas pavyzdys – mokslo metų ilginimas vasaros atostogų trumpinimo sąskaita. Iš tikro, tam tikra problema egzistavo ir egzistuoja. Lietuvos vaikai mokyklose mokosi per mažai laiko. Gal todėl mūsų vaikų pasiekimai tarptautiniame kontekste nedžiugina? Tiesą sakant, niekas neįrodė tiesioginės priklausomybės tarp mokymosi laiko trukmės ir mokymosi rezultatų, bet… Gal?
Kaip mes atrodom kitų šalių kontekste? Liūdnai. 2016 metų duomenimis, privalomas ugdymas Lietuvoje truko 6591 valandą, o EBPO šalyse vidutiniškai – 7538 valandas. Reiškia, kasmet beveik po 100 valandų atsiliekam nuo EBPO vidurkio. Negana to, Danija, kurioje privalomas ugdymas trunka taip pat 10 metų, mus lenkia daugiau kaip 4000 valandų, o Austrija per vos 8 privalomo ugdymo metus, mums nusileidžia tik nepilnais dviem šimtais valandų.
Problema yra akivaizdi. Valdžios noras imtis priemonių – visai suprantamas. Bet būdas? Gerai pagalvojus, kelių į susilyginimą bent su EBPO vidurkiu, yra įvairių:
1) trumpinti atostogas;
2) ilginti vienos pamokos trukmę;
3) didinti savaitinių pamokų skaičių;
4) įvesti mokymąsi šeštadieniais;
5) pridėti papildomus (privalomo) mokslo metus…
Laisvoje demokratinėje visuomenėje su švietimo bendruomene būtų pasitarta ir sprendimas priimtas pagal daugumos ar geriausiai argumentuotą nuomonę. Gal tai net būtų pirmasis sprendimo variantas? Tik su vienu nedideliu skirtumu – tai būtų ne valdžios diktatas, bet švietimo bendruomenės sprendimas. Mūsų pačių sprendimas.
Sunkus ir ilgas kelias? Gal? Tada yra ir kita išeitis. Dabartinės vyriausybės, beje, kaip ir ankstesnės, programoje vienu iš svarbesnių siekių įrašytas mokyklos savarankiškumo skatinimas, savarankiškos mokyklos kūrimas. Toliau viskas paprasta – valdžia nurodo tik orientyrą, t.y. kiekvienoje mokykloje mokiniai privalo mokytis tiek laiko, kad būtų pasiektas EBPO vidurkis. Ir viskas. Kaip tai bus padaryta – spręsti pačiai mokyklos bendruomenei. Variantų daug… O valdžia po vieno šūvio rankoje laiko du zuikius – pailgintą mokymosi laiką ir mokyklų bendruomenių savarankiškus sprendimus. Gal net ir trečią – jokio pykčio dėl diktato iš viršaus.
* * * * *
Numerologams skaičius 40 rodo pasirengimą pereiti į aukštesnį sąmonės lygmenį. 40 metų–  tam tikras ritmingai pasikartojantis ciklas pasaulyje. Per tiek laiko pasikeičia žmonių karta.


arrow_back Grįžti