DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

AR GALIMA PASITIKĖTI LIETUVOS EDUKOLOGAIS?

arrow_back Grįžti

AR GALIMA PASITIKĖTI LIETUVOS EDUKOLOGAIS?

Evaldas Bakonis 2017-07-03

Mokytojų rengimo situacija Lietuvoje yra tragiška. Tragediją liudija stojančiųjų į pedagogines studijas balų vidurkiai, ypač reikalingų specialybių ignoravimas, darbo vietų baigusiems studijas stoka… Nesiimu spręsti apie studijų kokybę, nes jos tiesiog nežinau. Tačiau jau tenka rimtai abejoti edukologijos mokslininkų, t.y. tų, kurie rengia būsimuosius pedagogus, skelbiamų tiesų pagrįstumu.
Praeitais (2016) metais dvi skirtingos pedagogų grupės pasiūlė du skirtingus pedagogų rengimo sistemos modelius. „Lietuvos pedagogų rengimo koncepcijos projektą ir jo pagrindimą“ parengė LEU ir VDU mokslininkai. Jie atstovauja t.v. lygiagretųjį modelį– pedagogų rengimo būdą, pagal kurį pedagogo dalykinis ir profesinis rengimas vyksta tuo pačiu metu. „Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos modelį“ parengė grupė VU, MRU ir VK mokslininkų, kurie pirmenybę teikia t.v. nuosekliajam modeliui – pedagogų rengimo būdui, pagal kurį pedagogo profesinis rengimas vyksta po dalykinio rengimo.
Abi solidžios studijos grindžiamos Lietuvos ir užsienio mokslininkų išvadomis, tyrimų duomenimis. Ką gi sako tie duomenys?
Jei vienoje studijoje teigiama, jog „vieneri metai laiko, praleisti nuosekliosiose studijose tikrai neduos norimų rezultatų. Kai rengimas yra nepakankamas, nauji mokytojai moko taip, kaip jie atsimena tą procesą iš savo mokyklinių laikų“, tai kitoje konstatuojama, kad masinis pedagogų dalykininkų rengimas pagal lygiagrečiųjų studijų programas šiandien reiškia lėšų švaistymą ir esamos pedagogų rengimo sistemos įsisenėjusių ydų gilinimą“.
Vienoje studijoje remiamasi Airijoje vykusio nuosekliųjų studijų programų tyrimo duomenimis, kurie esą rodo, kad „neintegruotos pedagogikos studijos studentams sukelia problemų… Dauguma absolventų nurodė, kad, atlikdami praktiką mokykloje ir pradėję dirbti pedagoginį darbą, jautėsi jam dar tinkamai nepasiruošę, nes jiems trūko klasės valdymo įgūdžių, problemų sprendimo įgūdžių. Absolventų teigimu, per vienerius metus paruošti pedagogą arba jį perkvalifikuoti yra neįmanoma“. Kita studija į tokius argumentus pateikė savo irgi argumentuotą atsaką: „… dalykinių sričių pedagogams rengti visiškai įmanoma, o esamoje mūsų šalies švietimo sistemos situacijoje ir akivaizdžiai racionaliau taikyti lankstesnes, pagrįstas stipresne studijuojančiojo motyvacija, taiklesnes ir ekonomiškai efektyvesnes nuosekliąsias ir gretutines profesinių pedagoginių studijų formas“.
Viena studija reziumavo, jog „tik lygiagrečiosios studijos gali užtikrinti šiandienos poreikius“. Kiti mokslininkai į savo išvadą pažiūrėjo rimčiau ir griežčiau: siūlome suspenduoti mokytojų dalykininkų rengimą lygiagrečiosiose pedagogikos krypties studijų programose ir jį perorientuoti į gretutines ir nuosekliąsias profesines pedagogines studijas“.

* * * * *

Štai ir išsiskleidė visas Lietuvos edukologų kuriamo mokslo (?) grožis… Tikslas pateisina priemones?


arrow_back Grįžti