DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

21 amžiaus mokymas

arrow_back Grįžti

21 amžiaus mokymas

IT.main.lt 2014-01-07

Švietimas, kaip sistema, yra puikus atspindys mano dvyniškai prigimčiai.

 • Švietimas yra labai inertiška sistema. (Labai ~ 50 metų)
 • Švietimas – labai dinamiška sistema. Čia nuolatinės reformos, paradigmų kaitos…

Pagrindinis šiuolaikinės visuomenės iššūkis – mes beveik viską turime išradinėti iš naujo! Tiek moksle, tiek ekonomikoje, tiek politikoje, tiek gamtosaugoje, netgi etikos kodeksas keičiasi…

Ši pasaulio pertvarkų našta, tikėtina, kris ant mūsų mokinių pečių. Todėl darytina išvada, kad švietimas turėtų sutelkti dėmesį į kritinio mąstymo, smalsumo, inovacijų, giliojo supratimo, kūrybiškumo … ugdymą.

Švietimo sistema vystosi, tačiau ne taip sparčiai, kad jauni žmonės būtų pasiruošę gyventi “naujame pasaulyje”. Tačiau yra būdų, kaip kiekvienas mokytojas gali „apeiti“ sistemą ir suteikti mokiniams reikalingų žinių, įgūdžių bei suteikti įrankių naujai mąstysenai įgalinti:

 1. Pereiti iš projektų kūrimo į projektų metodu (mokomieji projektai) paremtą mokymą (PBL – Project Based Learning);
 2. Mokyti koncepcijų, o ne faktų;
 3. XXI amžiaus įgūdžius paversti tokiais pat svarbiais, kaip ir žinios;
 4. Formuoti komandas, o ne grupes;
 5. Kūrybiškumui skatinti pasinaudoti IKT įrankiais ir galimybėmis;
 6. Reflektuoti mokymąsi: tai skatina gilesnį mąstymą ir supratimą;
 7. Būti novatoriškiems patiems!!!

XXI amžiaus gebėjimai – tai:

Mokymosi ir naujovių taikymo gebėjimai:

 • Kūrybiškumas ir naujovės;
 • Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas;
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas.

Informaciniai ir technologiniai gebėjimai:

 • Informacinis raštingumas;
 • Medijos raštingumas;
 • IKT (Informacija, komunikacijos, technologija) raštingumas.

Gyvenimo ir karjeros gebėjimai:

 • Lankstumas ir prisitaikymas;
 • Iniciatyva ir savarankiškumas;
 • Socialiniai ir tarpkultūriniai gebėjimai;
 • Produktyvumas ir atskaitomybė;
 • Lyderystė ir atsakomybė.

Todėl keičiasi:

Mąstymo būdai

Kritinis mąstymas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis, sprendimų priėmimas.

Darbo būdai

Bendravimas, bendradarbiavimas

Darbo įrankiai

Informacinis raštingumas, IKT raštingumas.

Gyvenimas šiuolaikiniame pasaulyje

Pilietiškumas, gyvenimas ir karjera, Asmeninė ir socialinė atakomybė

Gebėjimams ugdyti ir rezultatams pasiekti naudojame informacines komunikacines technologijas:

Kūrybiškumui:

Kritiniam mąstymui:

Mokėjimui mokytis:

Bendradarbiavimui:

Bendravimui:

 


arrow_back Grįžti